C.3 Utmaning: Minskad klimatpåverkan från utrikes tjänsteresor

Antar organisationen utmaningen ska de fossila utsläppen från utrikes tjänsteresor minska med minst 50 % till 2025 och 75 % till 2030, jämfört med 2019 per helårsanställd.

Villkor:

Utmaningen avser köpta resor, eftersom de egna personfordonen har en egen klimatutmaning. Tjänsteresor avser både dagliga resor och exempelvis konferensresor utrikes.

Utmaningen omfattar exempelvis kollektivtrafik, taxi, hyrbil och hyrd buss, flyg samt egen bil i tjänst.

Medlemmar som antagit utmaningen

Akademiska hus, Atea, Energikontoret, Länsstyrelsen Uppsala län, SLU, Sweco, Uppsala universitet, WSP.