Tillgänglighetsredogörelse

Uppsala kommun står bakom den här webbplatsen. I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Så tillgänglig är webbplatsen

Klimatprotokollet.uppsala.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten för att det ska vara enkelt för alla, oavsett funktionsnedsättning, att ta del av den offentliga servicen digitalt.

Ta del av innehåll som inte är tillgängligt

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Be om tillgängligt innehåll via formulär på uppsala.se

Om du upptäcker brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Kontakta oss om du upptäcker brister som är inte beskrivna i tillgänglighetsredogörelsen eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Rapportera brister via formulär på uppsala.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på digg.se

Kända tillgänglighetsbrister

Klimatprotokollet.uppsala.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Följande brister har identifierats på webbplatsen. 

Bilder

  • En del bilder saknar alt-text.
  • En del bilder har text i sig som inte återges i textform på sidan.

Kontrast

  • Brister i kontraster mellan text och bakgrund påträffas på en del sidor.

Länkar

  • Vissa länkar öppnas i nytt fönster.
  • En del länktexter brister i sitt utformande.
  • Somliga länkar till e-postadresser är ej klickbara.

Rubrikstruktur

  • På vissa sidor saknas korrekt sidstruktur och rubriknivåer hoppas över.

Skipplänk

  • Möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll saknas.

Språk

  • Ett fåtal sidor på andra språk än svenska är inte korrekt märkta med rätt språk.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av klimatprotokollet.uppsala.se. Till vår hjälp har vi bland annat använt oss av Siteimprove och WAVE.

Senaste bedömningen gjordes 2 september 2020.