Fokusgrupp Klimatneutral Byggnation och Anläggning

Fokusgrupp Klimatneutral Byggnation och Anläggning träffas för erfarenhetsutbyte, kunskapsuppbyggnad och samverkan för minskad klimatpåverkan från byggbranschen.

Fokusgruppen hanterar frågor ur ett brett perspektiv inom exempelvis byggmaterial, återbruk och klimatberäkningar. En viktig fråga för gruppen är att hitta metoder och verktyg för att på ett bättre och likvärdigt sätt kunna mäta de faktiska utsläppen av växthusgaser i byggprocessen.

Mycket av Fokusgruppens arbete utgår från Klimatprotokollets klimatutmaningar inom byggnation och anläggning.

Fokusgruppen har flertalet arbetsgrupper på olika teman: 

  • Träbyggnation

Arbetsgruppen arbetar för att öka andelen träbyggnationer genom att sprida kunskap och höja Uppsalas gemensamma kompetens vad gäller träbyggnation.

  • Betong

Arbetsgruppen arbetar för att minska klimatpåverkan från betong.

  • Byggplast

Arbetsgruppen tittar på hur klimatpåverkan från byggplast kan minska genom att exempelvis ställa krav vid upphandling/inköp.

  • Byggåterbruk

Arbetsgruppen har tidigare gjort en kartläggning av Uppsalas förutsättningar för mer cirkulära byggmaterial. Under slutet av 2022 är gruppens fortsatta arbete under utformande. 

  • Klimatberäkningar

Referensgrupp för utredning om gemensam metod för klimatberäkningar inom byggnation och anläggning.

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen. Ta kontakt med processledningen för mer information. 

Fokusgruppsledare 

Anna Sporre (NCC)
anna.sporre(at)ncc.se

Lisa Henningsson (Uppsala kommun)
lisa.henningsson@uppsala.se

Tabita Gröndal (Sweco)
tabita.grondal(at)sweco.se

Åsa Pallin (Uppsalahem)
asa.pallin(at)uppsalahem.se

Engagemang i Fokusgruppen

I fokusgruppen medverkar AIX Arkitekter, Atrium Ljungberg, Besqab, Bjerking, Galderma, JM Region Öst, Jordens Vänner, Krook & Tjäder, Kåver & Mellin, Lillskär, Lindborg & Söner, Länsförsäkringar, Massbalans, NCC, Peab Sverige, Ramboll, S:t Eriks, Serneke, Sh bygg, Skanska, Skolfastigheter, Structor, STUNS, Sweco, Tengbom, Tyréns, Uppsalahem, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Uppsala Vatten och Avfall, Vasakronan, Veidekke, Walloxstrand, White Arkitekter, WSP