Fokusgrupp Klimatneutral Byggnation och Anläggning

Fokusgrupp Klimatneutral Byggnation och Anläggning träffas för erfarenhetsutbyte, kunskapsuppbyggnad och samverkan för minskad klimatpåverkan från byggbranschen.

Fokusgruppen hanterar frågor ur ett brett perspektiv inom exempelvis byggmaterial, återbruk och klimatberäkningar. En viktig fråga för gruppen är att hitta metoder och verktyg för att på ett bättre och likvärdigt sätt kunna mäta de faktiska utsläppen av växthusgaser i byggprocessen.

Mycket av Fokusgruppens arbete utgår från Klimatprotokollets klimatutmaningar inom byggnation och anläggning.

Fokusgruppen har flertalet arbetsgrupper på olika teman: 

  • Träbyggnation
  • Byggåterbruk
  • Klimatberäkningar

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen. Ta kontakt med medlemskansliet för mer information. 

Fokusgruppsledare 

Anna Sporre (NCC)
anna.sporre(at)ncc.se

Lisa Henningsson (Uppsala kommun)
lisa.henningsson@uppsala.se

Engagemang i Fokusgruppen

I fokusgruppen medverkar AIX Arkitekter, Besqab, Bjerking, IsoTimber, JM, Jordens Vänner, Krook & tjäder, Kåver & Mellin, Lindborg & söner, Länsförsäkringar Uppsala, NCC, PEAB, Ramboll, S:t Eriks, Serneke, Skanska, Skolfastigheter, STUNS, Sweco, Tengbom, Tyréns, Uppsala kommun, Uppsalahem, Vasakronan, Veidekke, Walloxstrand, White, WSP