Fokusgrupp Klimatneutral Byggnation och Anläggning

Fokusgrupp Klimatneutral Byggnation och Anläggning träffas för erfarenhetsutbyte, kunskapsuppbyggnad och samverkan för minskad klimatpåverkan från byggbranschen.

Fokusgruppen hanterar frågor ur ett brett perspektiv inom exempelvis byggmaterial, återbruk och klimatberäkningar. En viktig fråga för gruppen är att hitta metoder och verktyg för att på ett bättre och likvärdigt sätt kunna mäta de faktiska utsläppen av växthusgaser i byggprocessen.

Mycket av Fokusgruppens arbete utgår från Klimatprotokollets klimatutmaningar inom byggnation och anläggning.

Fokusgruppen har flertalet arbetsgrupper på olika teman: 

  • Bygga mer i trä

Arbetsgruppen arbetar för att öka andelen träbyggnationer genom att sprida kunskap och höja Uppsalas gemensamma kompetens vad gäller träbyggnation.

  • Betong och stål

Arbetsgruppen arbetar för att minska klimatpåverkan från betong genom att exempelvis undersöka möjligheterna med karbonatisering.

  • Byggplast

Arbetsgruppen tittar på hur klimatpåverkan från byggplast kan minska genom att exempelvis ställa krav vid upphandling/inköp.

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen. Ta kontakt med processledningen för mer information. 

Fokusgruppsledare 

Anna Sporre (NCC)
anna.sporre(at)ncc.se

Tabita Gröndal (Sweco)
tabita.grondal(at)sweco.se

Åsa Pallin (Uppsalahem)
asa.pallin(at)uppsalahem.se

Engagemang i Fokusgruppen

I fokusgruppen medverkar Atrium Ljungberg, Akademiska hus, Bjerking,  Cytiva, Galderma, JM Region Öst, Krook & tjäder, Kåver & Mellin, Lillskär, Massbalans, Ramboll, Region Uppsala, S:t Eriks, Serneke, Skanska, Skolfastigheter, Shbygg, Structor, STUNS, Svenska Kyrkan, Sweco, Tengbom, Tyrens, Uppsala Arenor och Fastigheter, Uppsala kommun, Uppsala Vatten & Avfall AB, Uppsalahem AB, Vasakronan, White, WSP.