På väg mot ett klimatpositivt Uppsala

Klimatfärdplan Uppsala var ett projekt i samverkan med Uppsala Klimatprotokoll och Uppsala kommun. Projektet samlande på sig kunskap och förslag på åtgärder för att Uppsalas utsläpp ska minska så snabbt som klimatomställningen kräver uppdelat på två områden - Bygg och anläggning och Livsmedelskedjan.

Modul Byggnation och anläggning

I "Modul: Bygg och anläggning” utgår åtgärderna från ett mål om 12 procent lägre utsläpp per år fram till 2030, per byggd och anlagd kvadratmeter. 

Klimatförbättrade alternativ för flerbostadshus, lokalbyggnad och småhus samt för en gata (B-gata) motsvarande omkring 30 procent, 50 procent och 70 procent lägre utsläppsnivå har tagits fram. De klimatförbättrade alternativen bygger till största möjliga del på att befintlig klimateffektivare teknik och processer används. 

Läs modulen i sin helhet

Modul Livsmedelskedjan

Förslagen på åtgärder som beskrivs i dokumentet ”Modul: Livsmedelskedjan” riktar sig till alla aktörer som verkar inom Uppsala kommun och som vill vara en del av arbetet med att ställa om samhället till på sikt noll klimatpåverkan inom området livsmedel.  

Läs modulen i sin helhet

På Uppsala kommuns hemsida finns mer information om projektet.