Nyhet

Medlemmar växlar upp med innovativa metoder

Publicerad: 30 november 2023 Senast uppdaterad: 1 december 2023

Klimatprotokollets medlemmar Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Avfall, Uppsalahem och STUNS samverkar i det EU-finansierade projektet Scale Up. Projektet syftar till att testa nya innovativa metoder för en snabb minskning av växthusgasutsläpp i linje med Parisavtalets 1,5 gradersmål.

Projektet finansieras genom NetZeroCities – EU:s satsning på klimatneutrala städer. Satsningen samlar över 150 städer och 33 organisationer runt om i Europa. Uppsala har valts ut som piltostad, tillsammans med 51 andra städer. Målet för pilotstäderna är att testa och implementera innovativa tillvägagångssätt som möjliggör städernas omställning till klimatneutralitet 2030.

- ScaleUp är ett jättebra exempel på hur vi stöttar varandra i omställningen. Satsningarna inom projektet spänner över ett brett spektrum där det finns stora möjligheter att hjälpa och dra lärdom från varandra, säger David Preuss, projektledare för projektet på Uppsala kommun.

Ett projekt med två spår

I Uppsala har projektet två olika inriktningar. En handlar om att Uppsala kommun genomför en aktiverad koldioxidbudget för kommunen som geografiskt område. Budgeten ska styra oss i framtagandet av åtgärder som tar Uppsala till klimatneutralitet.

Projektets andra del handlar om att aktivera cirkulära flöden, vilket görs på flera olika håll.

Exempelvis genomför Uppsalahem cirkulära renoveringar i Gottsunda, där så mycket material så möjligt ska återvinnas. Under hösten har Uppsalahem också öppnat en egen Pop-up butik för återbruk, i syfte att göra återbruk enkelt och tillgängligt. I butiken finns inredning och vitvaror som Uppsalahem återvunnit från olika renoveringsobjekt.

Uppsala Vatten och Avfall arbetar inom ramen för projektet med att utveckla ett koncept för framtidens återvinningscentral. Bland annat ska man anställa en materialmäklare som matchar material som kan återbrukas med aktörer som vill återbruka.

Vidare arbetar STUNS för att stötta den cirkulära omställningen genom sin samverkansfunktion, med målet att exempelvis skala upp lyckade piloter.

Läs mer om satsningar som planeras inom ramen för projektet

Projektnamnet Scale Up står för Systematic Climate Action to Lower Emissions in Uppsala.

 

EU_loggaLogga ZetZeroCities

This project has received funding through NetZeroCities from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101036519.