Arbetsgrupp Kommunikationsnätverket

Kommunikationsnätverket är en arbetsgrupp inom Klimatprotokollet för kommunikationsrelaterade frågor.

Gruppens syfte är att tillsammans få ökat genomslag för klimatkommunikation i Uppsala. Gruppen arbetar för en mer systematisk kommunikation kring Klimatprotokollets arbete för att effektivisera samverkan i nätverket. Gruppen utgör också en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i kommunikationsfrågor mellan intresserade medlemmar.

Kontakt

Therese Fernberg (Uppsala kommun)
therese.fernberg@uppsala.se

Engagemang i kommunikationsnätverket

Medverkar gör Besqab, BioDriv Öst, Galderma, Gamla Uppsala Buss, Klimataktion, Naturskyddsföreningen, Sweco, Tyréns, Uppsala kommun, Uppsala Vatten & Avfall, Vattenfall Värme