Kommunikationsnätverket

Kommunikationsnätverket är en arbetsgrupp inom Klimatprotokollet för kommunikationsrelaterade frågor.

Gruppens syfte är att tillsammans få ökat genomslag för klimatkommunikation i Uppsala. Vidare arbetar gruppen för en mer systematisk kommunikation kring Klimatprotokollets arbete för att effektivisera samverkan i nätverket. Gruppen utgör också en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i kommunikationsfrågor mellan intresserade medlemmar.

Deltagare i arbetsgruppen

Biogas Öst
Bjerking
Cytiva
Gamla Uppsala Buss
Klimataktion
Krook och Tjäder
Naturskyddsföreningen
S:t Eriks
Sveriges lantbruksuniversitet - SLU
Uppsala kommun
Uppsala universitet
Uppsala vatten och avfall
Vattenfall Värme

Kontakt

Therese Fernberg (Uppsala kommun)
therese.fernberg@uppsala.se