Fokusgrupp Transportomställning

Fokusgrupp Transportomställning arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser från medlemmarnas transporter. Detta sker genom informationsspridning, utbyte av goda exempel och genom att inspirera varandra till att genomföra åtgärder tillsammans.

Exempelvis arbetar gruppen med kunskaps- och erfarenhetsutbyte när det gäller val av fordon och drivmedel samt frågor kopplat till elektrifiering och infrastruktur. Även frågor kopplat till samlastning och varulogistik samt upphandlingsriktlinjer lyfts regelbundet i gruppen.   

Under hösten 2023 sker en omstrukturering av fokusgruppen som väntas blir klar i januari 2024.

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen. Ta kontakt med medlemskansliet för mer information.

Fokusgruppsledare

Martin Ahrne (BioDriv Öst)
martin.ahrne@biodrivost.se

Martina Hedström (Uppsala kommun)
martina.hedstrom@uppsala.se

Engagemang i Fokusgruppen

I fokusgruppen medverkar Best Transport, BioDriv Öst, Björkmans transporter, Energikontoret Mälardalen, Galderma, Martin och Servera, MLT, Region Uppsala, S:t Eriks, SLU - Sveriges lantbruksuniversitet, Svensk hemleverans, Sveriges Åkeriföretag, Sweco, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Uppsala Vatten & Avfall, WSP