Fokusgrupp Energi

Fokusgrupp Energi arbetar för att reducera växthusgasutsläpp genom att minska energianvändningen, driva på omställningen till förnybara energislag samt minska medlemmarnas effektbehov.

Hela energisystemet är i fokus för gruppens arbete. För att stimulera arbetet inom ett antal nyckelområden har specifika utmaningar formulerats av fokusgruppens medlemmar kring energieffektivisering, förnybar elproduktion samt att inleda samarbeten över systemgränser för att realisera energi- och effektbesparingar. 

Fokusgruppens möten äger rum ungefär fyra gånger per år och syftar till ökat engagemang, samarbeten och kunskapsutbyte mellan gruppens deltagare. Exempel på teman från träffar är solenergi, spillvärme, vätgas samt tekniker för negativa utsläpp så som CCS/CCU och biokol.  

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen. Ta kontakt med medlemskansliet för mer information.

Fokusgruppsledare

Linnea Nedar (Uppsala kommun)
linnea.nedar@uppsala.se

Maria Thomtén (Uppsala kommun)
maria.thomten@uppsala.se

Engagemang i Fokusgruppen

I fokusgruppen medverkar Akademiska hus, Besqab, Cytiva, Energikontoret, Fresenius Kabi, Galderma, Klimataktion, Länsstyrelsen, Region Uppsala, Shbygg, Skolfastigheter, STUNS, Sweco, ThermoFisher, Uppsala Arenor och Fastigheter, Uppsala kommun, Uppsala parkering, Uppsala universitet, Uppsala Vatten och Avfall, Uppsalahem, Vattenfall Värme.