Energi

Fokusgrupp Energi arbetar för att reducera koldioxidutsläpp genom att minska energianvändningen, driva utvecklingen mot förnyelsebara energislag samt att minska medlemmarnas effektbehov. En del av arbetet inriktas på inspirationsföreläsningar där de senaste rönen, forskningen och affärsmodellerna presenteras och diskuteras. Även praktiska samarbeten som en energistafett och en utbildningsdag i energieffektiv drift av fastigheter har ägt rum.

Under protokollsperiod IV fokuserar gruppen på fortsatt energieffektivisering, men även på att inleda samarbeten över systemgränserna för att få till stånd energi- och effektbesparingar som annars inte skulle bli av och som gagnar Uppsalas energisystem. Gruppen följer bland annat projektet Coordinet. 

Deltagare i fokusgruppen

Akademiska hus
Atea
Cytiva
Energikontoret Mälardalen
Fresenius Kabi
Galderma
Ihus
Länsstyrelsen Uppsala län
Ramboll
Region Uppsala
S:t Eriks
Sportfastigheter
STUNS
Sustainable Innovation
Upplands energi
Uppsala kommun
Uppsala Parkerings AB
Uppsala universitet
Uppsala Vatten & Avfall AB
Uppsalahem AB
Vattenfall

Länk medlemmar

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen. Ta kontakt med processledningen för mer information.

Fokusgruppsledare

Kristina Starborg (Uppsala kommun)
kristina.starborg@uppsala.se

Marcus Nystrand (Region Uppsala)
marcus.nystrand@regionuppsala.se

Linnea Nedar (Uppsala kommun)
linnea.nedar@uppsala.se