Energi

I fokusgruppen Energi ligger fokus på att reducera koldioxidutsläpp genom att minska energianvändningen, driva utvecklingen mot förnyelsebara energislag samt att minska medlemmarnas effektbehov. En del av arbetet inriktas på inspirationsföreläsningar där de senaste rönen, forskningen och affärsmodellerna presenteras och diskuteras. Även praktiska samarbeten som en energistafett och en utbildningsdag i energieffektiv drift av fastigheter har ägt rum. Gruppen fokuserar framöver på fortsatt energieffektivisering, men även på att inleda samarbeten över systemgränserna för att få till stånd energi- och effektbesparingar som annars inte skulle bli av och som gagnar Uppsalas energisystem.

Projekt på gång inom gruppen:

• Införande av en effektmarknad för el i Uppsala i syfte att hushålla med effekt och bättre reglera tillgänglig effekt så att Uppsala kan fortsätta expandera.
• Kartläggning av spillvärme i kommunen och undersökning hur man affärsmässigt och tekniskt kan tillvarata denna.

Deltagare i fokusgruppen

Akademiska hus
Atea
Energikontoret Mälardalen
Fresenius Kabi
GE Healthcare
Ihus
Klimataktion
Ramböll
Region Uppsala
Riksbyggen
Sustainable Innovation
Upplands Energi
Uppsala kommun
Uppsala universitet
Uppsala Vatten & Avfall AB
Uppsalahem AB
Vasakronan
Vattenfall
WSP

Länk medlemmar

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen. Ta kontakt med processledningen för mer information.

Fokusgruppsledare

Kristina Starborg (Uppsala kommun)
kristina.starborg@uppsala.se

Marcus Nystrand (Region Uppsala)
marcus.nystrand@regionuppsala.se