Arbetsgrupp IT-utmaningen

Arbetsgrupp IT-utmaningen samverkar kring Klimatprotokollets framtagna klimatutmaning om cirkulär IT hantering.

Gruppens syfte är att skapa ett samverkansforum för alla medlemmar som har antagit klimatutmaning 16 - Minskad klimatpåverkan och cirkulär IT hantering. 

Kontakt

Belén Camarero del Río (processledare, Uppsala klimatprotokoll)

018-727 12 61, belen.camarerodelrio@uppsala.se