Startsida klimatprotokollet

Tillsammans når vi lägre

Uppsala klimatprotokoll samlar företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som vill göra konkreta framsteg för ett klimatomställt Uppsala. Våra medlemmar går före och visar hur samverkan bidrar till att öka takten i klimatarbetet.