Startsida klimatprotokollet

Ett klimatpositivt Uppsala i sikte

Ett 40-tal lokala aktörer med cirka 38 000 anställda som samarbetar för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling skapar kraft. Arbetssättet har inspirerats av FN:s klimatkonvention och bidrar till Uppsalas långsiktiga miljö- och klimatmål.