Startsida klimatprotokollet

Ett klimatpositivt Uppsala i sikte

46 lokala aktörer med cirka 38 000 anställda som samarbetar för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling skapar kraft. Arbetssättet har inspirerats av FN:s klimatkonvention och bidrar till Uppsalas klimatomställning.