Om Uppsala klimatprotokoll

Uppsala klimatprotokoll samlar företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som vill göra konkreta framsteg för ett klimatomställt Uppsala. Våra medlemmar går före och visar hur samverkan bidrar till att öka takten i klimatarbetet.

Sedan 2010 har aktörer från olika branscher i Uppsala samverkat inom ramen för nätverket Uppsala klimatprotokoll. Nätverket samlar en bredd av medlemmar som stärker och inspirerar varandra och andra för att sänka Uppsalas klimatutsläpp. Arbete sker genom kontinuerlig dialog, samarbetsprojekt och gemensamma mål som följs upp varje år. I dagsläget har Klimatprotokollet 45 medlemmar. 

Läs mer om medlemmar och medlemskap

Arbetssätt och organisation

Praktiskt arbete i Uppsala klimatprotokoll sker i fokus- och arbetsgrupper på olika teman. Idag finns fokusgrupper inom följande områden:

Läs mer om våra fokus- och arbetsgrupper

För att leda och samordna Klimatprotokollets arbete finns ett medlemskansli. Beslut om Klimatprotokollets mål och inriktning fattas vid årsmöten. Klimatprotokollet har också en styrgrupp samt ett klimatstrategiskt råd med fokus på branschöverskridande samverkan.

Läs mer om Klimatprotokollets organisation

Klimatavtal

Klimatavtalet styr Klimatprotokollets inriktning, målsättning och medlemmars åtagande. Alla medlemmar i Klimatprotokollet skriver under avtalet som uppdateras var tredje år.

Ta del av Klimatavtalet för period VI (2024-2027) (PDF, 183 KB)

Resultat

Var tredje år sammanställs Klimatprotokollets resultat i ett klimatbokslut. Boksluten visar att Klimatprotokollet kontinuerligt minskat de gemensamma utsläppen av växthusgaser. 

Läs mer om och ta del av senaste klimatbokslutet

Klimatutmaningar

För att öka takten i omställningen har Klimatprotokollet formulerat olika klimatutmaningar. Genom att utmana varandra i olika frågor drivs utvecklingen framåt.

Läs mer om klimatutmaningarna

Vill du veta mer om Uppsala klimatprotokoll?

Välkommen att kontakta medlemskansliet.