Klimatavtal period VI: 2024-2027

Klimatavtalet styr Klimatprotokollets inriktning, målsättning och medlemmars åtagande. Alla medlemmar i Klimatprotokollet skriver under avtalet som uppdateras var tredje år.

Avtalsperiod VI

Klimatprotokollet arbetar i protokollsperioder om tre år. Nuvarande protokollsperiod är den sjätte i ordningen. Perioden pågår åren 2024-2027.

Ta del av klimatavtalet i sin helhet (PDF, 183 KB)

Tidigare avtalsperioder

Intresserad av ta del av tidigare perioders klimatavtal? Kontakta medlemskansliet