Fokus- och arbetsgrupper

Det tematiska arbetet i Uppsala klimatprotokoll sker i olika fokus- och arbetsgrupper som bildas utifrån medlemmarnas intressen och behov.

Nätverkets fokusgrupper spelar en viktig roll för samverkan, inspiration samt erfarenhets- och kunskapsutbyte. Fokusgrupper finns inom områdena:

Inom områdena finns även arbetsgrupper för fördjupat samarbete i specifika frågor, läs mer under respektive fokusgrupp. 

Ytterligare samverkan finns inom Kommunikation och IT.

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgrupper. Ta kontakt med medlemskansliet för mer information.