Fokus- och arbetsgrupper

Det praktiska arbetet i Uppsala klimatprotokoll konkretiseras i olika fokus- och arbetsgrupper som bildas utifrån medlemmarnas intressen och behov.

Nätverkets fokusgrupper spelar en viktig roll för samverkan, inspiration samt erfarenhets- och kunskapsutbyte. Just nu finns fokusgrupper inom följande områden:

Inom områdena finns även arbetsgrupper för fördjupat samarbete i specifika frågor, läs mer under respektive fokusgrupp. 

Ytterligare samverkan finns på temat Kommunikation och Hållbart resande.

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgrupper. Ta kontakt med processledningen för mer information.