Fokusgrupper

Det praktiska arbetet i Uppsala klimatprotokoll konkretiseras i olika fokusgrupper som bildas utifrån medlemmarnas intressen och behov.

Nätverkets fokusgrupper spelar en viktig roll för samverkan, inspiration samt erfarenhets- och kunskapsutbyte. Idag finns sju fokusgrupper inom olika områden: