Klimatutmaningar i Uppsala klimatprotokoll

Medlemmar i Uppsala klimatprotokoll arbetar för att uppnå Uppsalas långsiktiga klimatmål – Fossilfritt och Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050. För att öka takten i omställningen har Klimatprotokollet formulerat 30 klimatutmaningar att ta sig an. Genom att utmana varandra och andra minskar vi vår negativa klimatpåverkan, samtidigt som vi maximerar vår positiva påverkan. 

Klimatutmaningar finns på 5 områden: 

Läs villkor för antagande av utmaningar (PDF, 128 KB)

Ladda ner alla utmaningar (PDF, 367 KB)

Uppsala klimatprotokoll uppmuntrar även organisationer utanför Klimatprotokollet att anta utmaningarna för att minska våra gemensamma utsläpp. Vill du anta, kontakta klimatprotokoll(at)uppsala.se

Observera att klimatutmaningarna är under revidering inför Klimatprotokollets nästa protokollsperiod (2021-2024). Exempelvis kommer utmaningar med nuvarande målår 2020 att uppdateras. Arbetet med revideringen planeras vara klar till hösten 2021.