Klimatutmaningar i Uppsala klimatprotokoll

Medlemmar i Uppsala klimatprotokoll arbetar för att uppnå Uppsalas långsiktiga klimatmål – Fossilfritt och Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050. För att öka takten i omställningen har Klimatprotokollet formulerat 30 klimatutmaningar att ta sig an. Genom att utmana varandra och andra minskar vi vår negativa klimatpåverkan och maximerar vår positiva klimatpåverkan. Ordet klimatpositiv innebär inte endast att nå minusutsläpp, arbetet ska också vara inspirerande och glädjefyllt.

Klimatutmaningar finns på 5 områden: 

Läs villkor för antagande av utmaningar (PDF, 128 KB)

Ladda ner alla utmaningar (PDF, 367 KB)

Uppsala klimatprotokoll uppmuntrar även organisationer utanför Klimatprotokollet att anta utmaningarna för att minska våra gemensamma utsläpp. Vill du anta, kontakta klimatprotokoll(at)uppsala.se

Uppsalas mål om Fossilfritt 2030

Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom Uppsala kommungeografi ska senast år 2030 vara nära noll samt baseras på förnybara energikällor.

Uppsalas mål om Klimatpositivt 2050

Nettoutsläppen av växthusgaser ska senast år 2050 ha minskat med motsvarande mer än 100 % jämfört med 1990. Det vill säga utsläppen ska vara mindre än noll, och sedan fortsätta minska.

Läs mer i Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram.