Klimatutmaningar i Uppsala klimatprotokoll

Klimatprotokollets medlemmar har gemensamt tagit fram klimatutmaningar på olika områden. Klimatutmaningarna utgör ett verktyg för att påskynda klimatomställningen. Genom att utmana varandra driver vi utvecklingen framåt. 

Klimatutmaningar finns på fyra områden: