Nyhetsbrev

Uppsala klimatprotokoll skickar ca fem gånger per år ut ett nyhetsbrev med information om vad som hänt och vad som är på gång i nätverket. Nyhetsbrevet vänder sig både till medlemmar och andra intresserade.