Bli medlem

Som medlem i Uppsala klimatprotokoll får organisationer möjlighet att ta del av och påverka nätverkets branschöverskridande arbete.

Ett medlemskap i Uppsala klimatprotokoll innebär möjligheter att nätverka, dela kunskap, erfarenheter och goda exempel med andra medlemmar. Som medlem är organisationen med och bestämmer inriktningen för nätverket. Organisationen är också med och utvecklar Klimatprotokollet genom deltagande i fokus- och arbetsgrupper.

Medlemskriterier

För att bli medlem i Uppsala klimatprotokoll skriver organisationer under ett klimatavtal. I avtalet fastställs följande medlemskriterier:

  • Att ha ambitionen att minska sina utsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalet.
  • Att integrera klimatfrågan i organisationens huvudsakliga verksamhets- eller affärsstrategi.
  • Att ha verksamhet i Uppsala och vilja placera staden i framkant vad gäller klimatomställning.
  • Att årligen mäta direkta och indirekta klimatutsläpp och rapportera in dessa till Klimatprotokollets gemensamma uppföljningsverktyg.
  • Att anta de klimatutmaningar som är mest relevanta för att minska organisationens, eller Klimatprotokollets samlade, klimatutsläpp.
  • Att ta klimatledarskap genom aktivt deltagande i Klimatprotokollets arbete och vid möjlighet leda områden där organisationen har hög kompetens.

Mer information om medlemskapet som helhet finns i: Klimatavtalet för period VI (2021-2024) (PDF, 183 KB)

Ansök om medlemskap

Är du intresserad av att bli medlem i Uppsala klimatprotokoll? Kontakta medlemskansliet på klimatprotokollet@uppsala.se.