Bli medlem

Som medlem i Uppsala klimatprotokoll får organisationer möjlighet att ta del av och påverka nätverkets branschöverskridande arbete.

Ett medlemskap i Uppsala klimatprotokoll innebär möjligheter att nätverka, dela kunskap, erfarenheter och goda exempel med andra medlemmar. Som medlem är organisationen med och bestämmer inriktningen för nätverket. Organisationen är också med och utvecklar Klimatprotokollet genom deltagande i fokus- och arbetsgrupper.

Medlemskriterier

För att bli medlem i Uppsala klimatprotokoll skriver organisationer under ett klimatavtal. I avtalet fastställs följande medlemskriterier:

  • Att ta klimatledarskap med ambitionen att minska sina utsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalet.
  • Att integrera klimatfrågan i organisationens huvudsakliga verksamhets- eller affärsstrategi.
  • Att genom sin verksamhet i Uppsala vilja placera Uppsala i framkant vad gäller klimatomställning.
  • Att årligen mäta direkta och indirekta klimatutsläpp enligt metodik i GHG-protokollet. Klimatutsläppen tillsammans med energidata rapporteras i Klimatprotokollets gemensamma uppföljningsverktyg
  • Att anta klimatutmaningar som är mest relevanta för att minska verksamhetens klimatpåverkan.
  • Att aktivt delta i Klimatprotokollets gemensamma arbete och vid möjlighet ta
    ledarskap inom områden där organisationen har hög kompetens.
  • Att årligen betala en medlemsavgift.

Mer information om medlemskapet som helhet finns i: Klimatavtalet för period V (PDF, 171 KB)

Ansök om medlemskap

Är du intresserad av att bli medlem i Uppsala klimatprotokoll? Kontakta medlemskansliet på klimatprotokollet@uppsala.se.