Klimatsmart planering vid utveckling av nya bostadskvarter

Att bedöma klimatpåverkan per capita istället för boyta ger nya perspektiv. Genom analyser på kvartersnivå tog medlemmar fram ett kunskapsunderlag om vilka planeringstrategier som leder till lägst utsläpp.

Klimatsmart planering vid utveckling av nya bostadskvarter var ett projekt mellan medlemmarna Bjerking, Krook & Tjäder, S:t Eriks, SLU/STUNS, Sport- och rekreationsfastigheter och White arkitekter. 

Projektet beviljades medel från Arkus och pågick mellan maj 2021 och maj 2022. Syftet var att identifiera och jämföra olika strategiers potential för att reducera framtida bostadsområdens klimatutsläpp med minst 1 ton CO2 per capita.

Ta del av projektresultatet