Utmaning 16: Minskad klimatpåverkan och cirkulär IT hantering

Utmaningen innebär att organisationen ska mäta klimatpåverkan av nyinköpt IT-utrustning (datorer, laptops, mobiltelefoni, skärmar samt tablets/plattor) per användare. Organisationen ska även ta fram och implementera en rutin för återtag av IT-utrustning som tagits ur bruk.
  • Under 2025 kartläggs klimatpåverkan av nyinköpt IT-utrustning/per användare. Efter kartläggningen målsätts %-minskning av klimatpåverkan från nyinköpt IT-utrustning för 2026–2027.
  • 2027 ska 100% återtag av IT-utrustning uppnås.  Därefter är målet att hålla sig så nära 100% återtag som möjligt till 2030.

Villkor:

Den största klimatpåverkan från IT-utrustning uppstår under tillverkningsprocessen. För att minska klimatpåverkan från IT-utrustning ska organisationen förlänga livslängden så mycket det går (från tre till fyra år till exempel) och köpa begagnad om möjligt. IT-utrustning som tas ur bruk ska gå till återtag. Återvinning ska endast ske när en produkt inte längre kan återbrukas.

Klimatpåverkan ska räknas per användare, inte per anställd.