Nyhet

Klimatutmaning antagen!

Publicerad: 24 februari 2022 Senast uppdaterad: 24 februari 2022

Vem har satt ribban lägst (för utsläppen)? Du kan nu hitta vilken medlem som antagit vilken utmaning för protokollperiod V här på hemsidan. Medlemmar som har antagit utmaningen med högre krav eller redan avklarat utmaningen presenteras också.

Sammanställningen av vem som antagit vilken utmaning återfinns under respektive utmaning. Här hittar du alla klimatutmaningar.

Om klimatutmaningarna

Klimatutmaningarna utgör ett verktyg för att påskynda klimatomställningen inom olika områden. Bakgrundsidén är att genom att utmana varandra i olika frågor ökar medlemmarna omställningstakten och minskar utsläppen snabbare. Vid protokollperiodens start finns det 22 olika klimatutmaningar. Nya kan tillkomma under protokollsperioden utefter medlemmars önskan. 

Som medlem i klimatprotokollet åtar organisationer sig att anta de klimatutmaningar som är mest relevanta för att minska sin verksamhets klimatpåverkan. Klimatutmaningarna under protokollperiod V spänner över fem olika områden: Energi, Transporter och arbetsmaskiner, Resor, Byggnation och anläggning samt Övriga indirekta utsläpp. 

Läs mer om de olika klimatutmaningarna

Arbetet med klimatutmaningarna

Inspiration, kunskapsutbyte och samverkan för att klara utmaningarna finns i klimatprotokollets fokus- och arbetsgrupper. Vill ni ingå i en fokus- eller arbetsgrupp? Kontakta processledningen på klimatprotokollet@uppsala.se eller fokusgruppsledarna för respektive grupp.

Läs mer om klimatprotokollets fokus- och arbetsgrupper