Nyhet

Tillsammans når vi lägre – för ett klimatomställt Uppsala!

Publicerad: 20 maj 2022 Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Att besluta om en ny vision för Uppsala klimatprotokoll stod på agendan under vårens Rundabordsmöte. Arbetet med visionen är en del i ett större arbete med att ta fram en ny verksamhetsplan för klimatprotokollet. Föreslagen vision – som röstades igenom med bred marginal under mötet – har arbetats fram av Processledningen och Samordningsgruppen.

- Det är tolv år sedan Uppsala klimatprotokoll bildades och mycket har hänt i klimatfrågan sedan dess. Att säkerställa samsyn i frågor som rör vilket värde nätverket ska skapa samtidigt som vi gemensamt tittar på hur nätverket ska organisera sitt arbete för bästa genomslag, är viktigt för att Klimatprotokollet ska fortsätta vara en relevant plattform i Uppsala, säger Belén Camarero del Rio, utvecklingsledare i Klimatprotokollets processledning.

Slogan ”tillsammans når vi lägre” har funnits med i Klimatprotokollets kommunikation länge. I nya visionen har den kompletterats med ”för ett klimatomställt Uppsala”. Tillägget är gjort för att flytta fokus från endast utsläppsminskningar, till att också inkludera den breda klimatomställningen som behöver komma till stånd.

Visionen i sin helhet

Visionen, med tillhörande mission, röstades igenom av eniga medlemmar under Rundabordsmötet i maj. Förslaget som fastställdes löd:

”Tillsammans når vi lägre – för ett klimatomställt Uppsala!

Uppsala klimatprotokoll är det ledande nätverket som samlar flera branscher i staden bakom samma mål: att sänka utsläppen i linje med vad Parisavtalet kräver för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Tillsammans är vi en hävstång för klimatomställningen i hela Uppsala och befäster klimatdriven verksamhetsutveckling som den självklara vägen framåt.

Visionen uppnås genom att förena Uppsalas aktörer, stödja varandra i utvecklingsarbetet, möjliggöra förändring, stärka medlemmarnas kompetens samt influera varandra och andra. Klimatprotokollet är en föregångare i hur aktörer i samverkan kan bidra till klimatomställningen.”

Del i ett större arbete

Arbetet med visionen är en del i processen med att ta fram en ny verksamhetsplan för nätverkets femte period som sträcker sig till 2024. Ansvariga för arbetet med verksamhetsplanen är Processledningen, tillsammans med Samordningsgruppen. Hela verksamhetsplanen är tänkt att gå upp för beslut under Rundabordsmötet i höst.

Vill du veta mer om arbetet med klimatprotokollets verksamhetsplan? Kontakta Processledningen.