Nyhet

Seminarium om betongens plats i klimatomställningen

Publicerad: 27 oktober 2022 Senast uppdaterad: 3 november 2022

Hur minimerar vi betongens klimatpåverkan här och nu? Hur stor är potentialen med återbrukade betongelement? Är betongen klimatneutral till 2030? Mycket intressanta frågeställningar cirkulerade när Klimatprotokollet bjöd in till seminarium för att diskutera betongens plats i klimatomställningen.

Deltagare under betongseminarium

Deltagare på plats på Handelskammaren. Foto: Göran Ekeberg, Add Light AB

I oktober arrangerade Klimatprotokollet ett seminarium för att diskutera hur vi minskar klimatpåverkan från betong. På agendan fanns bland annat inspiration från branschorganisationen Svensk Betong om hur vi halverar klimatpåverkan från betong redan idag, samtidigt som vi har siktet inställt på klimatneutral betong 2030.

Med på dagordningen fanns också inspiration från NCC som presenterade projektet Kv Kungsörnen, som är byggt med hälften så stor klimatpåverkan jämfört med ett normalprojekt. Även inspiration från forskningen och KTH presenterades. Exempelvis visar ett genomfört pilotprojekt med återanvända byggmaterial inom ramen för det EU-finansierade projektet ReCreate, en utsläppsminskning på hela 92 % jämfört med samma byggnad med nya byggmaterial. Betongen stod i fallet för över hälften av de sparade utsläppen.

Seminariet följdes vidare av en paneldebatt med perspektiv från olika aktörer. En av flera slutsatser som drogs under seminariet var att klimatförbättrad betong redan är mainstream för många men vi kan och behöver växla upp ytterligare. 

Paneldeltagare under betongseminarium

Bildtext: Paneldeltagare, från höger Jonas Wahlström (Vasakronan), Johan Hedman (Skanska), Tove Malqvist Stigell (KTH), Mattias Almlöf (Knut Jönson Ingenjörsbyrå), Malin Löfsjögård (Svensk Betong). På skärm Nilla Olsson (NCC).  Foto: Göran Ekeberg, Add Light AB