Nyhet

Fullt hus på träseminarium

Publicerad: 13 oktober 2022 Senast uppdaterad: 26 oktober 2022

Hamnar aktörer som inte bygger i trä på avbytarbänken? Vilka är de faktiska utmaningarna med träbyggnation kopplat till akustik och fukt? Hur ser tillgången på trä ut framöver? Frågorna vad många och diskussionerna intensiva när Klimatprotokollet arrangerade ett lunchseminarium med fokus på ökad träbyggnation.

bild på deltagare under träseminarium

Fullsatt lunchseminarium på Magasin X. Foto: Göran Ekeberg, Add Light AB

Över 100 personer var på plats när Klimatprotokollet i oktober bjöd in till seminarium med fokus på träbyggnation. Seminariet ägde passande nog rum i Magasin X – som är Sveriges högsta kontorsbyggnad i trä.

Seminariet blandade föreläsningar med panelsamtal om såväl utmaningar som möjligheter med träbyggnation. Bland annat fick deltagare höra mer om Uppsala som trästad och vilka träprojekt som är på gång framöver i staden. Löpande under seminariet delade ledande aktörer inom branschen med sig av sina perspektiv, om allt från installation av sprinklersystem, väderskydd och prisutveckling.

paneldeltagare under träseminarium

Paneldeltagare: Från höger Andreas Colebring (Efterklang), Björn Johansson (Bjerking), Jonas Wahlström (Vasakronan), Karin Löfgren (AIX Arkitekter), Gustav Ahlford (Walloxstrand), Fredrik Nilsson (White). Foto: Göran Ekeberg, Add Light AB

Agendan i sin helhet

Pass 1 

Träbyggnation i Uppsala

 • Inledning av Ida Bylund Lindman, hållbarhetschef Uppsala kommun
 • Uppsala som Trästad – positiva konsekvenser, utmaningar och framtid, Claes Larsson, Stadsarkitekt Uppsala kommun
 • Träbyggnadsindustrin – utveckling och drivkrafter, Tomas Alsmarker, Chef Innovation & Forskning Svenskt Trä

Inspiration från Branschen

 • Magasin X – Sveriges största kontorshus i trä, Jonas Wahlström, chef projektgenomförande Uppsala, Vasakronan
 • Folkhem – bygger bara i trä, Anna Ervast Öberg, projektutvecklingschef, Folkhem
 • Materialtillgång och priser – utmaningar och möjligheter med träbyggnation. Panelsamtal representanter från leverantörer: Tomas Alsmaker, Chef Innovation & Forskning Svenskt Trä, Daniel Wilded, säljchef Masonite Beam, Hans Nordström, key account manager Martinsons Umeå. 

Pass 2

Paneldebatt - Tillsammans ökar vi träbyggnationen i Uppsalaregionen – ledande aktörer ger sitt perspektiv

Moderator: Fredrik Nilsson, Arkitekt på White

 • Gustav Ahlford, projektutvecklare Walloxstrand
 • Björn Johansson, konstruktör Bjerking
 • Karin Löfgren, hållbarhets- och träbyggnadsstrateg AIX Arkitekter
 • Andreas Colebring, akustiker Efterklang
 • Jonas Wahlström, chef projektgenomförande Uppsala Vasakronan