Nyhet

Tre nya medlemmar!

Publicerad: 5 december 2022 Senast uppdaterad: 8 december 2022

AIX arkitekter, Besqab och Veidekke är nya medlemmar i Uppsala klimatprotokoll – välkomna! Vi har intervjuat representanter från nytillskotten om utmaningar i deras klimatomställning och förväntningar på medlemskapet.

Nya medlemmar skriver under klimatavtal

Nya medlemmar skriver under klimatavtalet under Rundabordsmötet i oktober.

AIX Arkitekter

Hej Sofia Smedegård, arkitekt och kreativ ledare på AIX. Välkomna till Uppsala klimatprotokoll! Vilka är era förväntningar på medlemskapet?

Det finns bara ett sätt att nå resultat i klimatarbetet och det är att vi alla arbetar tillsammans och delar kunskap. Vi har sett att det går att bygga nya hållbara affärsmodeller om vi blir tillräckligt många som rör oss i samma riktning. Uppsala Klimatprotokoll har dessa förutsättningar med stort engagemang, bredd bland aktörer och vi hoppas kunna bidra med våra erfarenheter av att gestalta för klimatet.

Vilken är den största utmaningen i er klimatomställning?

Praktiskt sett så vet vi hur man gestaltar för att nå gränsvärden för utsläpp och klimatoptimering. Branschen har kunskap och erfarenhet av vilka parametrar man behöver titta på för att nå dit. Men det är ett arbete som behöver implementeras i tidigt skede med alla inblandade för att nå ett resultat. Tidig samsyn och målsättning i projekt är fortsättningsvis en förutsättning som vi behöver arbeta vidare med.
 
En annan utmaning är också att det kommer mer och mer kunskap och fler verktyg och för byggnad och projektering men att vi också måste väva in verktyg för anläggning och återbruk i vårt arbete. Ju bättre vi kan planera för anläggning och hela livscykel med platsens förutsättningar och synergin kring återbruk av material och befintlig infrastruktur, desto mindre påverkan kommer vi kunna göra för det naturliga kretsloppet.
 
Läs mer om AIX Arkitekter

Besqab

Hej Maria Uhrus, Hållbarhetschef på Besqab. Välkomna till Uppsala klimatprotokoll! Vilka är era förväntningar på medlemskapet?

För oss på Besqab är ett lokalt engagemang i det kommuner vi är verksamma i viktigt. Hållbarhetsfrågorna står högt på vår agenda och vi ser vårt medlemskap som en möjlighet att kunna öka takten på vår omställning genom att samverka och kunskapa tillsammans inom nätverket. 

Vilken är den största utmaningen i er klimatomställning?

Att få ekonomi i våra byggprojekt samtidigt som vi utmanar och utvecklar våra välbeprövade byggmetoder och byggmaterial för ett ännu mera klimatsmart och hållbart byggande.
 
En utmaning i branschen är att hitta en klimatberäkningsmetod som gör att vi kan redovisa och räkna på liknande sätt så vi lätt kan jämföra oss och se vilka framsteg som görs för att inspireras ytterligare till förbättringar.

Läs mer om Besqab

Veidekke Entreprenad

Hej Jonas Nilsson, kvalitets- och miljöledare på Veidekke. Välkomna till Uppsala klimatprotokoll! Vilka är era förväntningar på medlemskapet?

Vi hoppas få möjlighet att samverka brett över branschgränser, låta oss inspireras av andra medlemmars klimatarbete och samtidigt kunna bidraga med vår erfarenhet som en utav de större aktörerna inom byggsektorn. Vi ser fram emot att på lokal nivå få gå från ord till handling och medverka i det kollektiva arbetet mot ett klimatneutralt Uppsala.

Vilken är den största utmaningen i er klimatomställning?

Vi ser en stor utmaning i att få med oss våra samarbetspartners, leverantörer och beställare i klimatomställningen. Det gäller att hitta nya lösningar tillsammans som är tillräckligt utmanande för att ge effekt men som ändå är möjliga att realisera. Vår förhoppning är att de klimatutmaningar som vi antagit kommer utgöra ett bra underlag för både oss och våra samarbetspartners för att öka takten i klimatomställningen.

Läs mer om Veidekke Entreprenad

Är din organisation också intresserad av att bli medlemmar i Uppsala klimatprotokoll? Här finns mer information om medlemskap.