Nyhet

Tema: Klimatprotokollets Processledning

Publicerad: 26 augusti 2022 Senast uppdaterad: 2 september 2022

Uppsala klimatprotokoll är ett medlemsdrivet nätverk, av och för medlemmar. För att hålla ihop samarbetet och driva nätverket framåt finns en så kallad Processledning som ansvarar för att leda och samordna klimatprotokollets arbete. I praktiken innebär det tre personer som löpande arbetar för att underlätta samverkan mellan klimatprotokollets medlemmar.

Processledningen i Uppsala klimatprotokoll

Processledningen i Uppsala klimatprotokoll hösten 2022. Från vänster: Belén Camarero del Rio, Fredrika Andersson, Johanna Sandström och David Hartman (praktikant). Foto: Sabina Ulltin, NTM

– Vi fungerar lite som ett medlemskansli. Vår uppgift är att driva och samordna nätverkets arbete på ett övergripande plan, men vi är också en garant för att Klimatprotokollets arbete och processer utvecklas utifrån vad medlemmarna gemensamt bestämmer, säger Fredrika Andersson, som ingår i Processledningen för Uppsala klimatprotokoll.

Arbetet i Processledningen innebär regelbunden kontakt med Klimatprotokollets medlemmar. Dels genom att koordinera arbetet i Klimatprotokollets olika fokus- och arbetsgrupper, men också genom att arrangera Klimatprotokollets återkommande arbetsmöten så som Rundabords- och Klimatgruppsmöten.

– Framför allt träffar vi medlemmarna genom olika arbetsgrupper, men vi träffar också varje medlem i vad vi kallar medlemsdialoger. Det för att i så hög utsträckning så möjligt lyssna in vad medlemmar efterfrågar och kunna sätta medlemmar med samma utmaningar i kontakt med varandra, säger Belén Camarero del Rio, som också ingår i Processledningen.

I slutändan är målet är att driva på för nya samverkansinitiativ bland medlemmarna för att minska klimatutsläppen och öka takten i omställningen.

Uppsala kommun står för värdskap

Uppsala kommun är den medlem i Klimatprotokollet som står värd för Processledningen, som är anställda tjänstepersoner på kommunens Hållbarhetsavdelning. Processledningen finansieras bland annat via medlemsavgifter i Klimatprotokollet. Totalt finansieras två tjänster, som sedan delas på tre personer.

Kommunikation och uppföljning

Andra uppgifter som ligger på Processledningens bord är exempelvis att ansvara för Klimatprotokollets kommunikationsinsatser- och kanaler. Vidare sammanställer Processledningen också årligen hur det går för nätverks samlade utsläpp av växthusgaser och framtagna klimatutmaningar.

På frågan vad som är det bästa med att arbeta i Klimatprotokollets processledning är alla eniga:

– Att möta det stora engagemang som finns hos medlemmar vad gäller Uppsalas klimatomställning. Många aktörer ligger i framkant inom olika områden för att ställa om vilket gör vårt arbete både hoppingivande och lärorikt, sammanfattar Johanna Sandström, som även hon ingår i Processledningen.

Vill du veta med om Klimatprotokollets Processledning? Kontakta klimatprotokoll@uppsala.se