Nyhet

Minskade utsläpp och nytt klimatavtal

Publicerad: 24 maj 2024 Senast uppdaterad: 24 maj 2024

Trenden från tidigare håller i sig. Samlade utsläpp för Klimatprotokollet fortsätter att minska, men det måste gå snabbare. Det står klart när Klimatprotokollets femte avtalsperiod som pågått sedan 2021, avslutades med en resultatkonferens i maj.

Bild resultatkonferens

Resultatkonferens 2024 på Studenternas.

– Utsläppen som sker lokalt i Uppsala minskar förhållandevis mycket, vilket är glädjande. Det visar att stora utsläppsminskningar är möjliga. Samtidigt har vi en bra bit kvar för att vara i linje med vad vetenskapen säger krävs. Det betyder att vi behöver växla upp kraftigt kommande år, säger Ida Bylund Lindman ordförande i styrgruppen för Uppsala klimatprotokoll och hållbarhetschef i Uppsala kommun.

Störst minskning i utsläppen syns bland medlemmars egna fordon och energianvändning. Totalt för scope 1 och 2 har utsläppen gått ner med 22 procent under treårsperioden. Utsläppen i scope 3 ligger oförändrat under samma period. Samtidigt har medlemmarna blivit betydligt bättre på att kartlägga utsläppen som sker längs hela värdekedjan.

–  Att kartlägga sina så kallade scope 3-utsläpp har varit ett medlemskriterium under avtalsperioden. Att medlemmarna rapporterar in betydligt fler utsläpp på området än tidigare är positivt. Att veta var utsläppen finns är en förutsättning för att minska dem, fortsätter Ida.

Totalt för alla scope minskar utsläppen med åtta procent sedan 2021. För att ligga i linje med Parisavtalet framöver behöver utsläppen minska med i genomsnitt 20 procent per år till 2030.

Resultatkonferens lyfte framsteg och utmaningar

Hur utsläppen förändrats under perioden presenterades på Klimatprotokollets resultatkonferens. Konferensen lyfte upp vilka framsteg Klimatprotokollet gjort för att sänka Uppsalas utsläpp, men även vilka utmaningar som finns framåt. 

Konferensen uppmärksammande också förflyttningar i nätverket som ännu inte hunnit få genomslag i utsläppsstatistiken. Ett exempel är den gemensamma metod och gränsvärden som kan användas för att ställa höga klimatkrav i bygg- och anläggningsprojekt, som ett antal medlemmar tagit fram.

Läs klimatbokslutet för avtalsperiod V (2021-2024)

Nytt klimatavtal underskrivet

I samband med konferensen ägde Klimatprotokollets årsmöte rum. På agendan fanns exempelvis beslut om nästa klimatavtal som ska styra arbetet i nätverket under de kommande tre åren. Även beslut om vilka klimatutmaningar som nätverket ska arbeta med och beslut om strategisk inriktning för nästa avtalsperiod fanns med på dagordningen. 

Läs klimatavtalet för avtalsperiod VI (2024-2027)