Nyhet

Transportomställning – ny Fokusgrupp i Uppsala klimatprotokoll

Publicerad: 14 mars 2024 Senast uppdaterad: 14 mars 2024

Samlastning och innovativa logistiklösningar, upphandlingskrav och kreativa sätt att tänka kring mobilitet – det är några teman som Klimatprotokollets nya Fokusgrupp Transportomställning kommer prioritera framåt. Inriktningen sattes i samband med en uppstartsträff där ett 40-tal deltagare samlats för inspiration och engagerade diskussioner.

Tre fokusgruppsledare

Bildtext: Fokusgruppsledare för Transportomställning. Från höger – Martin Ahrne (BioDriv Öst), Felix Ek (Ramboll), Martina Hedström (Uppsala kommun).

Fokusgrupper i Uppsala klimatprotokoll syftar till att stärka samarbete, inspiration, nätverkande och erfarenhetsutbyten. Sammanlagt finns tre fokusgrupper i nätverket – inom klimatneutral byggnation, inom energiomställning och sedan mars också inom transportomställning. Att samla samverkan kopplat till transportfrågor och mobilitet under en större fokusgrupp är en omstrukturering av tidigare arbete.

- Klimatprotokollets tidigare Fokusgrupp Hållbara godstransporter var nätverkets smalaste, samtidigt som utmaningar inom hållbart resande sedan en tid tillbaka saknade forum. Att göra ett likande upplägg som för övriga fokusgrupper med en bredare ansats kändes därför i tiden även för transportområdet, säger Felix Ek, projektledare på Ramboll och en av gruppens tre fokusgruppsledare.

Fokusgrupp Transportomställning ska arbeta för att minska utsläpp från transporter i Uppsala och påskynda transportomställningen. En utredning har nyligen tittat på hur gruppen ska formeras och inriktas, för att nå mest effekt. Utredningen belyser särskilt – inte helt oväntat – vikten av samverkan och att transportomställningen endast kan göras tillsammans.

Uppstartsträff satte teman

I mars arrangerades en uppstartsträff för gruppen. På agendan fanns flera inspirationspass där medlemmar delade med sig av hur de arbetar för att minska sina utsläpp från transporter och resor.

Mötets workshop, som till stor del handlade om vilka områden som gruppen ska prioritera, ligger till grund för hur arbetet i fokusgruppen kommer fortsätta framöver. I topp bland kommande teman hamnade samlastning och innovativa logistiklösningar, upphandlingskrav och nya sätt att tänka kring mobilitet. Även tillgång och efterfrågan på fordon och drivmedel, laddinfrastruktur och arbetspendling lyftes som viktiga ämnen för gruppen framåt.

Är du intresserad av att vara med i Fokusgrupp Transportomställning? Kontakta klimatprotokoll@uppsala.se