Nyhet

Nu är Klimatprotokollets nya klimatavtal undertecknat

Publicerad: 7 oktober 2021 Senast uppdaterad: 7 oktober 2021

Vid höstens Rundabordsmöte ställde ett 40-tal medlemmar sig bakom ett nytt klimatavtal med Uppsala klimatprotokoll. Rundabordsmötet markerade uppstart för ytterligare en protokollsperiod, den femte i ordningen sedan starten 2010.

För att nå uppsatta klimatmål och bidra till att öka takten i klimatomställningen måste arbete ske över branschgränserna. Därför finns Uppsala klimatprotokoll och på dagens Rundabordsmöte skrev ett 40-tal medlemmar på att fortsätta samverka för klimatets skull.

Det nya klimatavtalet innebär att medlemmarna lovar bidra till uppfyllnad av FN:s Parisavtal, med målet att planetens temperatur inte ska öka med mer än 1,5 grader. Det betyder att medlemmarna ska arbeta för en minskning av växthusgasutsläpp på 14 procent per år.

Genom att skriva under klimatavtalet åtar sig medlemmar också att anta ett urval av protokollets klimatutmaningar, som finns på flera områden. Det kan exempelvis handla om att endast ha fossilfria personbilar till ett visst årtal, att arbeta för ökad träbyggnation eller att öka andelen egen förnybar elproduktion.

– Uppsala klimatprotokoll har funnits i över 10 år. Det är fortsatt ett oerhört viktigt och prioriterat forum. Nu måste vi växla upp och vi ser fram emot att få ännu fler medlemmar från fler branscher framöver. Även vi inom kommunen jobbar på att få fler kommunala verksamheter delaktiga i klimatprotokollet, säger Laura Hartman, ordförande i Uppsala klimatprotokolls Samordningsgrupp och Uppsala kommuns hållbarhetschef.

Läs klimatavtal för period V (PDF, 171 KB)