Nyhet

Två nya medlemmar!

Publicerad: 27 oktober 2021 Senast uppdaterad: 27 oktober 2021

Byggbolaget JM och det kommunala bolaget Uppsala Arenor och Fastigheter är nya medlemmar i Uppsala klimatprotokoll - varmt välkomna! Vi har intervjuat Outi Kilkki, Hållbarhetsstrateg på Uppsala Arenor och Fastigheter samt Matilda Åberg, Affärsutvecklare på JM Region Öst – om deras klimatarbete, utmaningar och förväntningar på medlemskap.

Uppsala Arenor och Fastigheter

Hej Outi och välkomna Uppsala Arenor och Fastigheter till Uppsala klimatprotokoll! Vilka är era förväntningar på medlemskapet?

Jag ser fram emot nätverkande, erfarenhetsutbyte, intressanta fokusgruppsmöten och olika arbetsgrupper inom ämnen där många av oss medlemmar delar samma problem och kan gemensamt jobba för att lösa dem. Sedan ser jag mycket fram emot att omvandla snack, analyser, utredningar, all den samlade kunskap som finns om klimatläget till action. Det är nu det gäller och inte ”sen”. Det är en jättespännande tid att leva i och kunna göra så mycket som kommer att göra så stor skillnad framöver. Men det är också ett stort ansvar, varför det är skönt att vara fler som delar på ansvaret.

Kan ni berätta lite kort om ert klimatarbete?

Bolaget Arenor och fastigheter är helt nytt, vi startade verksamheten bara i september i år. Därför har vi ingen färdig lösning på plats ännu. Men det vi har är mycket kompetens från bolag som gamla Ihus och Sportfastigheter, som har haft en hög svansföring inom klimat- och hållbarhetsarbetet innan bolagsfusionen, och flera bolagsdelar därtill som jag ser har stor potential att jobba mot Uppsala kommuns ambitiösa klimatmål. Vi har ett stort fastighetsbestånd på ca 90 anläggningar, med olika förutsättningar, där det går att göra klimatskillnad.

Vilken är den största utmaningen i ert klimatarbete?

Den största utmaningen delar vi med hela Uppsala – det är att minska våra CO2-utsläpp i linje med vad som behövs enligt vetenskapen. 10-14% årlig minskning är ett jättekliv som ska göras varje år i ett antal år framöver. Att uppnå det målet är, som vi vet, väldigt nödvändigt. Vi vet också att alla inte är där, men jag ser fram emot att vara en del av Uppsala som kommer att visa att det faktiskt är möjligt.

Uppsala Arenor och Fastigheter logga

Läs mer om Uppsala Arenor och Fastigheter

JM Region Öst

Bild på två byggnadsarbetare

Hej Matilda och välkomna JM Region Öst till Uppsala klimatprotokoll! Vilka är era förväntningar på medlemskapet?

Vi hoppas kunna bidra med våra erfarenheter som större aktör och beställare inom byggsektorn. Vi ser framemot givande diskussioner och att lära av samt dela egna erfarenheter och samarbeta tillsammans med övriga medlemmar i Klimatprotokollet.

Kan ni berätta lite kort om ert klimatarbete?

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden med stort fokus på långsiktiga sådana. Ledorden har sedan länge varit att alla hus ska byggas för att stå i minst hundra år och vara till nytta för de som bor där och för samhället i stort.

JMs prioriterar att jobba med hållbarhet inom de områden där JM påverkar miljön och människor mest. Dessa är:

  • Klimatutsläpp från arbetsmaskiner, transporter och byggmaterial
  • Energianvändning under byggfasen och från de färdiga bostadshusen
  • Byggmaterialens produktionsmetoder och miljöpåverkan
  • Minimera byggavfall och se till att det återvinns
  • Socialt ansvar i de områden där vi bygger bostäder
  • Jämställdhet

År 2030 är målet att JMs klimatpåverkande utsläpp ska vara nära noll, samtidigt arbetar vi också med att skapa förutsättningar för att våra kunder ska kunna leva så hållbart som möjligt. Sedan 2018 miljömärker JM alla nya bostäder med den nordiska märkningen Svanen. Det pågår också ett stort arbete med att minimera mängden avfall och göra flöden cirkulära genom att återbruka varor och på andra sätt minska avfallsmängderna.

Vilken är den största utmaningen i ert klimatarbete?

Den största utmaningen är såklart att nå nära noll till 2030 i klimatpåverkan, där det kommer att krävas en nära samverkan med andra aktörer såsom Uppsala klimatprotokoll, branschkollegor, materialleverantörer m.m. för att nå hela vägen fram. JMs vision är att våra nybyggda hus ska ha en livslängd på minst 100 år. Vi vill ta ansvar för samhället genom att bygga hållbara byggnader som samtidigt är estetiskt utformade så att människor vill bo där under en lång tid. Men att tänka ett sekel framåt har sina utmaningar, samhället och klimatet förändras i allt snabbare takt och dagens hus måste både vara framtidssäkrade och anpassade för nutidens behov. Hållbarhet handlar inte bara om att materialen ska ha lång livslängd. För JM är det en helhetsfråga som innefattar design, inredning, funktionalitet och fokus på miljövänliga material som leder till lägre koldioxidutsläpp. Att byggnaderna står länge är viktigt i ett hållbarhetsperspektiv, så att man inte ständigt bygger nytt. Vi måste se till att underhållet är sparsamt och att man väljer design och material med lång estetisk livslängd så att huset passar in i omgivningen även i framtiden.

JM:s logga

Läs mer om JM