Nyhet

Medlemsrekord efter vårens Rundabordsmöte

Publicerad: 1 juni 2023 Senast uppdaterad: 2 juni 2023

Justerad målnivå för årliga utsläpp, framtida årsmöten och fler medlemmar än någonsin. Det är några av nyheterna som kom ut från vårens Rundabordsmöte där medlemmar samlades för beslut om Klimatprotokollets fortsatta arbete.

Rundabordsmöte

Rundabordsmöte juni 2023. På scen syns Ida Bylund Lindman, Hållbarhetschef i Uppsala kommun, som modererade mötet.

Rundabordsmöten är beslutsorgan för samverkan i Uppsala klimatprotokoll. På agendan för vårens möte fanns beslut om flera nya inriktningar, ett inspirationspass från medlemmar och en presentation över Klimatprotokollets gemensamma utsläpp av växthusgaser under 2022.

Klimatprotokollets gemensamma målsättning är att minska utsläppen i linje med vad Parisavtalet kräver för att planetens temperatur inte ska öka med mer än 1,5 grader. 2022 var målet att minska utsläppen med 17 procent. I stället minskar utsläppen med 3,8 procent jämfört med föregående år. Det följer samma trend som de preliminära prognoserna för Sverige i stort.

– Det är bra att utsläppen minskar, men det går alldeles för långsamt. Det som är positivt är att utsläppen som sker inom Uppsalas kommungeografi nästan minskar i den takt som krävs. Det vi behöver jobba extra med är utsläppen som vi orsakar någon annanstans, säger Ida Bylund Lindman, ordförande i styrgruppen för Uppsala klimatprotokoll och hållbarhetschef i Uppsala kommun.

– Det är också positivt att medlemmarna ökat sin installerade solenergi med cirka 50 procent jämfört med förra året.

Samverkansprojekt för att öka takten

Resultatet betyder att utsläppen nu behöver minska med 20 procent årligen för att nå klimatneutralitet till 2030. Under Rundabordsmötet lyfte medlemmar flera satsningar som är på gång för att växla upp arbetet ytterligare: 

  • Samverkan kring att minska fossil plast i restavfallet fortsätter för att minska utsläppen från fjärrvärmen.
  • Flera medlemmar ska inom ramen för EU-satsningen NetZeroCities ta fram en utvecklad koldioxidbudget för Uppsala kommuns geografiska område.
  • Det nya byggåterbruket som öppnade i mars 2023 ska utvecklas ytterligare och där är Klimatprotokollets medlemmar drivande.

Årsmöte ersätter Rundabordssamtal

En av Rundabordsmötets beslutspunkter rörde Klimatprotokollets organisationsstruktur. Under våren har ett arbete gjorts för att förtydliga hur Klimatprotokollets styrs och vilket mandat olika grupper har. Det godkända förslaget innebär bland annat att Rundabordsmöte framöver ersätts med årsmöte och att Klimatprotokollets styrgrupp får en tydligare roll.

Fyra nya medlemmar

Rundabordsmöte, nya medlemmar

Bildtext: nya medlemmar hälsas välkomna

Under Rundabordsmötet skrev fyra nya aktörer under Uppsala klimatprotokolls klimatavtal – Kåver & Mellin, Semcon, Skolfastigheter och Uppsala Parkering. Tillskottet betyder att Klimatprotokollet nu består av 46 medlemmar. Medlemsantalet är det högsta hittills och stämmer bra med protokollets ambition att växa framöver.

Uppdaterade klimatutmaningar

En sista beslutspunkt under mötet var uppdatering av klimatutmaningar. Nya villkor finns nu för utmaningen om klimatneutrala bygg- och anläggningsprojekt. I utmaningen har gränsvärden fastställts tillsammans med en gemensam metod för beräkningar. Mötet beslutade också om en uppdatering av plastutmaningen för att underlätta en ökad cirkulär plastanvändning.

Läs mer om Klimatprotokollets klimatutmaningar