A.2 Utmaning: Projektsamarbete över energisystemgränser

Utmaningen innebär att organisationen ska delta i minst ett projekt för energisamarbete inom Klimatprotokollet senast 2023. Projektsamarbetet kan vara kopplat till exempelvis energieffektivisering, effekteffektivisering, energilagring, energidelning eller produktion av förnybar energi.

Villkor:

Mycket energi och effekt finns att spara i samarbeten över energisystemgränser – möjligheter som tidigare inte nyttjats fullt ut. Villkoren för denna utmaning är att medverka och samarbeta med olika aktörer inom Fokusgrupp Energi eller Klimatprotokollet som helhet i projekt för att se om energi och effekt kan utnyttjas eller produceras smartare genom att se bortom system- aktörs- och affärsgränser. Deltagare ska tillgodose data, bidra med tid och kunskap från sin organisation samt samverka med andra medlemmar för att få till stånd nya typer av energilösningar. 

Observera att utmaningen avser projekt som påbörjas efter att utmaningen antagits. Det går ej att tillgodoräkna avslutade projekt.

Medlemmar som antagit utmaningen

Akademiska hus, Biogas Öst, Cytiva, Energikontoret, Galderma, Gamla Uppsala Buss, Region Uppsala, STUNS, Uppsala Kommun, Uppsala Vatten och Avfall, Uppsalahem, Vasakronan, Vattenfall Värme, WSP.