A.5 Utmaning: Projektsamarbete över energisystemgränser

Utmaningen innebär att organisationen ska delta i minst ett projekt för energi- eller effekteffektivisering inom Klimatprotokollet senast 2020. Exempel på projekt är deltagande i en lokal effektmarknad, deltagande i spillvärmeprojekt samt samarbete vad gäller energilagring.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen: 

Akademiska hus
Cytiva

Fresenius Kabi AB
Ihus
Region Uppsala
STUNS
Sveriges lantbruksuniversitet
Sweco

Upplands Energi
Uppsala kommun
Uppsala Vatten och Avfall AB
Uppsalahem AB
Vasakronan
Vattenfall Värme Uppsala