Utmaning 2: Projektsamarbete över energisystemgränser

Utmaningen innebär att organisationen ska delta i minst ett nytt projekt för energisamarbete inom Klimatprotokollet senast 2027. Projektsamarbetet kan vara kopplat till exempelvis energieffektivisering, effekteffektivisering, energilagring, energidelning eller produktion av förnybar energi.

Villkor:

Mycket energi och effekt finns att spara i samarbeten över energisystemgränser. Villkoren för denna utmaning är att medverka och samarbeta med olika aktörer inom Fokusgrupp Energi eller Klimatprotokollet som helhet i projekt för att se om energi och effekt kan utnyttjas eller produceras smartare genom att se bortom system- aktörs- och affärsgränser. Deltagare ska tillhandahålla data, bidra med tid och kunskap från sin organisation samt samverka med andra medlemmar för att få till stånd nya typer av energilösningar.

Observera att utmaningen avser projekt som påbörjas efter att utmaningen antagits. Det går inte att tillgodoräkna sig avslutade projekt i utmaningen.