A.5 Utmaning: Projektsamarbete över energisystemgränser

Utmaningen innebär att organisationen ska delta i minst ett projekt för energi- eller effekteffektivisering inom Klimatprotokollet senast 2020. Exempel på projekt är deltagande i en lokal effektmarknad, deltagande i spillvärmeprojekt samt samarbete vad gäller energilagring.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen: 

Uppsala kommun
Vasakronan
GE Healthcare Bio-Sciences AB
Uppsalahem AB
Vattenfall Värme Uppsala
Akademiska hus
Region Uppsala
Uppsala Vatten och Avfall AB
Ihus
Upplands Energi