B.2 Utmaning: Fossilfritt och förnybart i egna tunga lastbilar

Vid antagande av utmaningen åtar organisationen sig att egna tunga lastbilar ska drivas på fossilfri och förnybar energi senast 2030.

Villkor

Egna tunga lastbilar omfattar fordon som ägs, hyrs eller leasas av organisationen. Definitionen av fossilfritt och förnybart bränsle utgår från kommunens klimatmål och innefattar: E85 (etanol 85 % och en del fossil bensin), ED95, biogas (även om den innehåller en del naturgas), HVO 100 % utan palmolja, vätgas samt el om den är förnybar, eller andra bränslen gjorda på förnybar råvara. Risken för att det förekommit fossila bränslen vid produktionen av det förnybara bränslet bortses. Om fordongasen inte innehåller 100 % biogas, bör den del som är naturgas kompenseras genom användning av "grön biogas".