B.2 Utmaning: Fossilfritt och förnybart i egna tunga lastbilar

Vid antagande av utmaningen åtar organisationen sig att egna tunga lastbilarna ska drivas på fossilfri och förnybar energi till 75 % senast 2025. Senast 2030 ska andelen vara 100 %.

Villkor:

Egna tunga lastbilar omfattar fordon som ägs, hyrs eller leasas av organisationen. Med fossilfri och förnybar energi menas bioetanol (ED95/E85/75), biogas, biodiesel (HVO100, RME100 eller annan FAME100), el, vätgas eller andra bränslen gjord på förnybar råvara.

Medlemmar som antagit utmaningen

Bjerking, Gamla Uppsala Buss, Ragn-sells, Region Uppsala, Skanska, Uppsala kommun, Uppsalahem, Uppsala Vatten och Avfall.

Medlemmar som antagit utmaningen med högre krav

  • Bjerking – 50 % 2022, 100 % 2025
  • Ragn-Sells – 75 % 2022 
  • Uppsala kommun – 100 % 2023
  • Uppsalahem – 100 % 2023

Medlemmar som avklarat utmaningen

  • Gamla Uppsala Buss
  • Uppsalahem