E.3 Utmaning: 100 % återtag av IT-produkter

Utmaningen innebär att organisationen till 2023 ska uppnå minst 40 % återtag till återtagspartner av köpt IT-hårdvara i form av datorer och smarta telefoner. Därefter ska målet vara inställt på att uppnå 100% återtag senast 2030.

Villkor:

Den största klimatpåverkan från IT-produkter uppstår under tillverkningsprocessen. 100 % återtag på IT-produkter innebär att alla IT-produkter som upphandlas, köps in eller hanteras på något sätt i en organisation – återinförs till en återtagspartner i en återtagsprocess med fördelning mellan återanvändning och återvinning. Utmaningen syftar till att återbruka IT-produkter, återvinning ska endast ske när produkt inte längre kan återbrukas.

Medlemmar som antagit utmaningen

Atea, Cytiva, Energikontoret, Fresenius Kabi, Gamla Uppsala Buss, JM Region Öst, Krook & Tjäder, NCC, Ramboll, Region Uppsala, Serneke, SLU, STUNS, Sweco, Tengbom, Thermo Fisher, Tyréns, Uppsala Arenor och Fastigheter, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Uppsala Vatten och Avfall, Uppsalahem, Vasakronan, White, WSP.

Medlemmar som avklarat utmaningen

Bjerking, Ragn-Sells, Svenska Kyrkan - Uppsala pastorat, Vattenfall Värme.