E.3 Utmaning: 100 % återtag av IT-produkter

Utmaningen innebär att organisationen till 2023 ska uppnå minst 40 % återtag till återtagspartner av köpt IT-hårdvara i form av datorer och smarta telefoner. Därefter ska målet vara inställt på att uppnå 100% återtag senast 2030.

Villkor:

Den största klimatpåverkan från IT-produkter uppstår under tillverkningsprocessen. 100 % återtag på IT-produkter innebär att alla IT-produkter som upphandlas, köps in eller hanteras på något sätt i en organisation – återinförs till en återtagspartner i en återtagsprocess med fördelning mellan återanvändning och återvinning. Utmaningen syftar till att återbruka IT-produkter, återvinning ska endast ske när produkt inte längre kan återbrukas.

Medlemmar som antagit utmaningen

AIX arkitekter, Atea, Besqab, Bjerking, Cytiva, Energikontoret, Fresenius Kabi, Gamla Uppsala Buss, JM Region Öst, Krook & Tjäder, NCC, Ramboll, Ragn-sells, Region Uppsala, Serneke, SLU, STUNS, Svenska Kyrkan - Uppsala pastorat, Sweco, Tengbom, Thermo Fisher, Tyréns, Uppsala Arenor och Fastigheter, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Uppsala Vatten och Avfall, Uppsalahem, Vasakronan, Vattenfall Värme, Veidekke, White, WSP.

Medlemmar som avklarat utmaningen

  • AIX arkitekter
  • Besqab
  • Bjerking
  • Cytiva
  • Gamla Uppsala Buss
  • Ragn-Sells
  • STUNS
  • Svenska kyrkan
  • Uppsala vatten
  • Vattenfall Värme