C.2 Utmaning: Fossilfria och förnybara inrikes tjänsteresor

Antar organisationen utmaningen ska en kartläggning göras och plan antas senast 2020 för fossilfria och förnybara inrikes tjänsteresor. Senast 2030 ska alla inrikes tjänsteresor vara fossilfria och förnybara.

Villkor

Utmaningen avser köpta resor, eftersom de egna personfordonen har en egen klimatutmaning. Tjänsteresor avser både dagliga resor och enstaka konferensresor inrikes.

Utmaningen omfattar exempelvis kollektivtrafik, taxi, hyrbil och hyrd buss, samt egen bil i tjänst. Lokal- och fjärrtåg använder grön el. UL:s busstrafik ska vara fossilfri år 2020. För inrikes flyg finns det aktörer som erbjuder vad som skulle kunna kallas "grönt jetbränsle", gjord på förnybara råvaror, som går att köpa motsvarande bränsleåtgången för den egna resan. Alltså efter samma princip som "grön el".

Med fossilfritt menas att själva bränslet ska vara fossilfritt och förnybart. Definitionen av fossilfritt och förnybart bränsle utgår från kommunens klimatmål och innefattar: E85 (etanol 85 % och en del fossil bensin), biogas (även om den innehåller en del naturgas), HVO 100 % utan palmolja, vätgas samt el om den är förnybar. Även andra förnybara bränslen kan förekomma. Risken för att det förekommit fossila bränslen vid produktionen av det förnybara bränslet bortses. Om fordongasen inte innehåller 100 % biogas, bör den del som är naturgas kompenseras genom användning av "grön biogas", enligt gröngasprincipen.