C.2 Utmaning: Fossilfria och förnybara inrikes tjänsteresor

Antar organisationen utmaningen ska en kartläggning göras och plan antas senast 2020 för fossilfria och förnybara inrikes tjänsteresor. Senast 2030 ska alla inrikes tjänsteresor vara fossilfria och förnybara.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen:

Arkitekterna Krook & Tjäder
Atea
Biogas Öst
Energikontoret i Mälardalen
Länsstyrelsen Uppsala
Ramböll Sverige AB
Region Uppsala
Sweco
Uppsala pastorat
Uppsala Stadsmission
Uppsalahem AB
White arkitekter
WRS

Redan avklarad:

Ihus
Vattenfall Värme Uppsala