C.2 Utmaning: Fossilfria och förnybara inrikes tjänsteresor

Antar organisationen utmaningen ska en kartläggning göras och plan antas senast 2020 för fossilfria och förnybara inrikes tjänsteresor. Senast 2030 ska alla inrikes tjänsteresor vara fossilfria och förnybara.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen:

SLU till 2027
Uppsalahem AB
Länsstyrelsen Uppsala
Uppsala Stadsmission
Uppsala pastorat
Ramböll Sverige AB
Region Uppsala
White arkitekter
Uppsala universitet
Energikontoret i Mälardalen
Biogas Öst
Atea

Redan avklarad:
Ihus