C.2 Utmaning: Fossilfria och förnybara inrikes tjänsteresor

Antar organisationen utmaningen ska de fossila utsläppen från inrikes tjänsteresor minska med minst 90 % till 2025, jämfört med 2019 per helårsanställd.

Villkor:

Utmaningen avser köpta resor, eftersom de egna personfordonen har en egen klimatutmaning. Tjänsteresor avser både dagliga resor och enstaka konferensresor inrikes.

Utmaningen omfattar exempelvis kollektivtrafik, taxi, hyrbil och hyrd buss, flyg samt egen bil i tjänst.

Medlemmar som antagit utmaningen

AIX arkitekter, Akademiska hus, Atea, Energikontoret, Länsstyrelsen, SLU, Svenska Kyrkan - Uppsala pastorat, Sweco, Uppsala Arenor och Fastigheter, Uppsala universitet, White, WSP.