D.1 Utmaning: 50 procent träbyggnation

Utmaningen innebär att organisationer som bygger själva eller beställer byggprojekt ska öka antalet byggprojekt i trä.
  • 2018–2022 ska minst 1-2 projekt i trä påbörjas

  • 2023–2025 ska minst 25 % av de aktuella projekten under perioden byggas i trä (minst ett ytterligare projekt utöver byggda projekt 2018–2022)

  • 2026–2030 ska minst 50 % av projekten byggas i trä (minst två ytterligare projekt jämfört med föregående period)

För konsulter och entreprenörer innebär utmaningen:
Konsulter och entreprenörer ska kunna erbjuda koncept/lösningar som bidrar till uppfyllande av utmaningen.

Villkor:

Utmaningen avser projekt där minst huvudstommen byggs i trä. Projekten räknas en gång. Utmaningen gäller ej småhus. För att kunna räkna med ett byggprojekt inom en viss period, definieras "påbörjad" som att grunden är lagd/gjuten.

Trä är ett förnybart material som binder koldioxid, vilket skapar en så kallad kolsänka. Trä är också ett lätt material, vilket gör att transporter av byggdelar får relativt låg klimatpåverkan.

Medlemmar som antagit utmaningen

AIX arkitekter, Bjerking, JM Region Öst, Krook & Tjäder, NCC, Ramboll, Skanska, Tengbom, Tyréns, Uppsalahem, Uppsala Kommun, Vasakronan, Veidekke, White, WSP.