D.1 Utmaning: 50 procent träbyggnation

Utmaningen innebär att organisationer som bygger själva eller beställer byggprojekt ska öka antalet byggprojekt i trä.
  • 2018–2022 ska minst 1-2 projekt i trä påbörjas

  • 2023–2025 ska minst 25 % av de aktuella projekten under perioden byggas i trä (minst ett ytterligare projekt utöver byggda projekt 2018–2022)

  • 2026–2030 ska minst 50 % av projekten byggas i trä (minst två ytterligare projekt jämfört med föregående period)

För konsulter och entreprenörer innebär utmaningen:
Konsulter och entreprenörer ska kunna erbjuda koncept/lösningar som bidrar till uppfyllande av utmaningen.

Villkor:

Utmaningen avser projekt där minst huvudstommen byggs i trä. Projekten räknas en gång. Utmaningen gäller ej småhus. För att kunna räkna med ett byggprojekt inom en viss period, definieras "påbörjad" som att grunden är lagd/gjuten.

Trä är ett förnybart material som binder koldioxid, vilket skapar en så kallad kolsänka. Trä är också ett lätt material, vilket gör att transporter av byggdelar får relativt låg klimatpåverkan.