D.3 Utmaning: Klimatneutral betong i anläggningar

Antagande av utmaningen innebär att kravställa EPD:er på minst 25 % av beställda eller upphandlade betongvolymer senast 2020. Senast 2025 ska klimatpåverkan från betong ha minskat med 20 % utifrån basnivån. Till 2030 ska klimatpåverkan ha minskat med 50 % utifrån basnivån, dessutom ska betongen vara klimatneutral.

För konsulter innebär utmaningen:
Konsulter ska i bygg- och anläggningsprojekt ta fram lösningar och klimatberäkningar i linje med utmaningen.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen:

Cytiva
S:t Eriks
Uppsala kommun
White arkitekter