C.1 Utmaning: Fossilfritt och förnybart i egna personbilar

Vid antagande av utmaningen ska organisationens egna personbilar drivas på fossilfri och förnybar energi senast 2023.

Villkor:

Egna personbilar omfattar personfordon som ägs, hyrs eller leasas av organisationen, inklusive förmånsbilar som den anställde även får använda privat. Utmaningen avser energin till fordonets framdrift, som ska vara fossilfri och förnybar. Det innebär att nuvarande fossila fordon i fordonsflottan inte behöver ersättas med andra fordon, om de drivs med fossilfria och förnybara bränslen.

Med fossilfri och förnybar energi menas bioetanol (ED95/E85/75), biogas, biodiesel (HVO100, RME100 eller annan FAME100), el, vätgas eller andra bränslen gjord på förnybar råvara. För laddhybrider gäller villkoren i bonus-malus-systemet.

Medlemmar som antagit utmaningen

AIX arkitekter, Akademiska hus, Atea, Bjerking, Energikontoret, Fresenius Kabi, Gamla Uppsala Buss, JM Region Öst, Länsstyrelsen, Region Uppsala, SLU, Svenska Kyrkan - Uppsala Pastorat, Sweco, Tyréns, Uppsala kommun, Uppsalahem, Uppsala Vatten och Avfall, Vasakronan, Vattenfall Värme, WSP.

Medlemmar som avklarat utmaningen

  • Energikontoret
  • Svenska Kyrkan - Uppsala Pastorat
  • Uppsala kommun
  • Uppsalahem
  • Vasakronan
  • Vattenfall Värme