C.1 Utmaning: Fossilfritt och förnybart i egna personbilar

Vid antagande av utmaningen ska organisationens egna personbilar drivas på fossilfri och förnybar energi senast 2023.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen:

Uppsala pastorat till 2019
Uppsala kommun till 2020
Uppsalahem AB till 2020
Vattenfall Värme Uppsala till 2022
Vasakronan
Skanska Sverige AB
Länsstyrelsen Uppsala
Uppsala Stadsmission
IKEA
Akademiska hus
Bjerking AB
Ramböll Sverige AB
Region Uppsala
Uppsala Vatten och Avfall AB
Uppsala universitet
Biogas Öst
Returpappercentralen
Atea

Redan avklarad:
Ihus