C.1 Utmaning: Fossilfritt och förnybart i egna personbilar

Vid antagande av utmaningen ska organisationens egna personbilar drivas på fossilfri och förnybar energi senast 2023.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen:

Till tidigare målår:
Uppsala pastorat till 2019
Uppsala kommun till 2020
Vattenfall Värme Uppsala till 2022

Till 2023:
Akademiska hus
Atea
Biogas Öst
Bjerking AB
IKEA
Länsstyrelsen Uppsala
Ramböll Sverige AB
Region Uppsala
Returpappercentralen
Skanska Sverige AB
Tengbom
Uppsalahem AB
Uppsala Konsert & Kongress
Uppsala Stadsmission
Uppsala universitet
Uppsala Vatten och Avfall AB
Vasakronan

Redan avklarad:

Gamla Uppsala Buss
Ihus 
Sport- och rekreationsfastigheter AB
WRS