D.2 Utmaning: Klimatneutral betong i byggnader

Antagande av utmaningen innebär att kravställa EPD:er på minst 25 % av beställda eller upphandlade betongvolymer senast 2020. Senast 2025 ska klimatpåverkan från betong ha minskat med 30 % utifrån basnivån. Senast år 2030 ska klimatpåverkan ha minskat med 50 % utifrån basnivån, dessutom ska betongen vara klimatneutral.

För konsulter innebär utmaningen:
Konsulter ska i bygg- och anläggningsprojekt ta fram lösningar och klimatberäkningar i linje med utmaningen.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen:

Akademiska hus
Arkitekterna Krook & Tjäder
Cytiva
Ihus
NCC
Skanska Sverige AB
Uppsala kommun
White arkitekter