C.4 Utmaning: Fossilfri och förnybar arbetspendling

Om organisationen antar utmaningen ska senast 2023 minst fem åtgärder för fossilfri arbetspendling vidtas, varav minst en per transportslag (gång, cykel, kollektivtrafik).

Villkor:

Exempel på åtgärder:

•  Arbetsgivaren tillhandahåller kort för kollektivtrafik

• Delta i testresenär, det kan gälla både kollektivtrafik, vikcykel, elcykel

• Uppmärksamma synergieffekten av hemarbete i och med resor som uteblir

• Anlägga laddstolpar

Vid antagande av utmaningen förväntas organisationen mäta och utvärdera effekt av åtgärderna. Observera att utmaningen avser nya åtgärder. Att vara med i "Cykelvänlig arbetsplats" räknas som en åtgärd.