B.5 Utmaning: Fossilfria och förnybara transporter vid upphandling av produkt/tjänst

Antar organisationen utmaningen ska de största utsläppen från upphandlade indirekta transporter vid köp av produkt eller tjänst identifieras. Senast 2030 ska de identifierade transporterna vara fossilfria och förnybara.

Villkor:

Utmaningen omfattar transporter av upphandlade produkter och tjänster, inklusive servicetjänster. I utmaningen avses första ledets leverantörskedja.

Utmaningen innebär att själva bränslet i transporterna ska vara fossilfritt och förnybart.

Med fossilfri och förnybar energi menas bioetanol (ED95/E85/75), biogas, biodiesel (HVO100, RME100 eller annan FAME100), el, vätgas eller andra bränslen gjord på förnybar råvara.

Medlemmar som antagit utmaningen

AIX arkitekter, Cytiva, Fresenius Kabi, Ramboll, Skanska, SLU, Svenska Kyrkan - Uppsala pastorat, Uppsala Arenor och Fastigheter, Uppsala kommun, Uppsalahem, Uppsala universitet, Vasakronan, Vattenfall Värme, Veidekke, White.

Medlemmar som antagit utmaningen med högre krav

  • Uppsalahem – 2023