B.5 Utmaning: Fossilfria och förnybara transporter vid upphandling av produkt/tjänst

Antar organisationen utmaningen ska de största utsläppen från upphandlade indirekta transporter vid köp av produkt eller tjänst identifieras samt en plan antas för att minska dessa senast 2020. Senast 2030 ska de identifierade transporterna vara fossilfria och förnybara.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen: 

Till tidigare målår:
Sveriges lantbruksuniversitet till 2027

Till 2030:
Biogas Öst
Skanska Sverige AB
Tengbom
Uppsala universitet
Uppsalahem AB
Vattenfall Värme Uppsala

Redan avklarad:

IKEA
Vasakronan