B.6 Utmaning: Fossilfritt och förnybart i egna arbetsmaskiner

Vid antagande av utmaningen åtar organisationen sig att egna arbetsmaskiner ska drivas på fossilfri och förnybar energi till 75 % senast 2025. Senast 2030 ska andelen vara 100 %.

Villkor:

Egna arbetsmaskiner omfattar maskiner som ägs, hyrs eller leasas av organisationen.

Med fossilfri och förnybar energi menas bioetanol (ED95/E85/75), biogas, biodiesel (HVO100, RME100 eller annan FAME100), el, vätgas eller andra bränslen gjord på förnybar råvara.

Medlemmar som antagit utmaningen

Akademiska hus, Fresenius Kabi, Gamla Uppsala Buss, JM Region Öst, Ramboll, S:t Eriks, Skanska, Serneke, SLU, Uppsala kommun, Uppsalahem, Uppsala Vatten och Avfall, Vattenfall Värme.

Medlemmar som antagit utmaningen med högre krav

  • Uppsala kommun – 100% 2023
  • Uppsalahem – 100 % 2023

Medlemmar som avklarat utmaningen

  • Gamla Uppsala Buss
  • Uppsala vatten och avfall