B.6 Utmaning: Fossilfritt och förnybart i egna arbetsmaskiner

Vid antagande av utmaningen åtar sig organisationen att egna arbetsmaskiner ska drivas på fossilfri och förnybar energi senast 2030.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen: 

Till tidigare målår:
Uppsala kommun till 2023
Uppsalahem AB till 2023
Sveriges lantbruksuniversitet till 2027

Till 2030:
IKEA
Region Uppsala
Returpappercentralen
Skanska Sverige AB
Upplands Energi
Uppsala Vatten och Avfall AB
Vattenfall Värme Uppsala