A.3 Utmaning: Egen förnybar elproduktion - 10 % av elanvändningen

Antar organisationen utmaningen åtar de sig att minst 10 % av egen elanvändning kommer från egen förnybar elproduktion senast 2030. Det kan exempelvis vara egen solelproduktion eller egen vindelproduktion.

Villkor:

Måttet är andelen total elproduktion kWh av total elanvändning kWh. Som egen elanvändning räknas den el som används i verksamheten. Då räknas exempelvis även egen elproduktion in i bruttoanvändningen. Solelproduktion eller motsvarande räknas från de anläggningar som organisationen själva äger eller leasar.

Medlemmar som antagit utmaningen

Akademiska hus, JM Region Öst, Svenska Kyrkan - Uppsala Pastorat, SLU - Sveriges lantbruksuniversitet, Vasakronan, White, WSP.

Medlemmar som avklarat utmaningen

  • SLU Sveriges lantbruksuniversitet, Vasakronan