A.4 Utmaning: Delägarskap av förnybar elproduktion – 10 % av elanvändningen

Antar organisationen utmaningen åtar de sig att minst 10 % av egen elanvändning kommer från förnybar elproduktion som organisationen är delägare i, senast 2023. Det kan exempelvis vara att vara delägare i en solcellpark eller vindkraftpark.

Villkor:

Måttet är andelen total elproduktion kWh av total elanvändning kWh. Som egen elanvändning räknas den el som används i verksamheten. Endast den egna andelen av effekten från exempelvis solcellsparken räknas in.

Medlemmar som antagit utmaningen

AIX arkitekter

Medlemmar som avklarat utmaningen

  • Uppsalahem