B.4 Utmaning: Fossilfritt och förnybart i upphandlade transporter med tunga lastbilar

För att anta utmaningen åtar organisationen sig att deras upphandlade transporter med tunga lastbilar är fossilfria och förnybara senast 2030.

Villkor:

I upphandlingar som genomförs från och med 2022 ska kravställning i upphandlingar leda till i medeltal minst 75 % fossilfrihet och från och med 2025 ska kravställning i upphandlingar leda till 100 % fossilfrihet.

Utmaningen innebär att själva bränslet i de upphandlade transporterna ska vara fossilfritt och förnybart. Med fossilfri och förnybar energi menas bioetanol (ED95/E85/75), biogas, biodiesel (HVO100, RME100 eller annan FAME100), el, vätgas eller andra bränslen gjord på förnybar råvara.

Medlemmar som antagit utmaningen

AIX arkitekter, Cytiva, Galderma, JM Region Öst, Ragn-sells, Region Uppsala, S:t Eriks, Serneke, Skanska, SLU, Uppsala kommun, Uppsalahem, Uppsala Vatten och Avfall, Vasakronan, Vattenfall Värme, Veidekke.

Medlemmar som antagit utmaningen med högre krav

  • Uppsala kommun 100% 2023
  • Uppsalahem 100 % 2023

Medlemmar som avklarat utmaningen

  • Ragn-Sells