B.4 Utmaning: Fossilfritt och förnybart i upphandlade transporter med tunga lastbilar

För att anta utmaningen åtar organisationen sig att deras upphandlade transporter med tunga lastbilar är fossilfria och förnybara senast 2030.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen: 

Till tidigare målår:
Uppsalahem AB till 2023
Uppsala kommun till 2023
Sveriges lantbruksuniversitet till 2027

Till 2030:
Biogas Öst
Region Uppsala
Returpappercentralen
S:t Eriks
Skanska Sverige AB
Uppsala universitet
Uppsala Vatten och Avfall AB
Vattenfall Värme Uppsala
WSP