B.1 Utmaning: Fossilfritt och förnybart i egna lätta lastbilar

Vid antagande av utmaningen åtar organisationen sig att egna lätta lastbilarna ska drivas på fossilfri och förnybar energi till 75 % senast 2025. Senast 2030 ska andelen vara 100 %.

Villkor:

Egna lätta lastbilar omfattar fordon som ägs, hyrs eller leasas av organisationen. Med fossilfri och förnybar energi menas bioetanol (ED95/E85/75), biogas, biodiesel (HVO100, RME100 eller annan FAME100), el, vätgas eller andra bränslen gjord på förnybar råvara.

Medlemmar som antagit utmaningen

Akademiska hus, Bjerking, Galderma, Gamla Uppsala Buss, NCC, Ragn-Sells, Region Uppsala, Skanska, SLU, Uppsala kommun, Uppsalahem, Uppsala Vatten och Avfall, Vattenfall Värme.

Medlemmar som antagit utmaningen med högre krav

  • Bjerking – 50% 2022 och 100 % 2025
  • Uppsala kommun – 100% 2023

Medlemmar som avklarat utmaningen

  • Uppsalahem