E.2 Utmaning: Fossilfria investeringar och kapitalplaceringar

Antas utmaningen ska organisationen endast ha fossilfria investeringar och kapitalplaceringar senast 2023.

Villkor:

Organisationen kan uppnå utmaningen genom att göra en kartläggning över nuvarande placeringar och investeringar samt ta fram en ta placeringspolicy med klimatkriterier. Investeringarna bör ske i hållbara lösningar, exempelvis gröna obligationer och innovationslösningar.

Medlemmar som antagit utmaningen

AIX arkitekter, Bjerking, Krook & Tjäder, SLU - Sveriges lantbruksuniversitet, Svenska Kyrkan - Uppsala Pastorat, Uppsala kommun, Uppsalahem, Vasakronan.

Medlemmar som avklarat utmaningen

  • Bjerking
  • SLU - Sveriges lantbruksuniversitet
  • Svenska Kyrkan - Uppsala Pastorat
  • Uppsala kommun