E.2 Utmaning: Fossilfria investeringar och kapitalplaceringar

Antas utmaningen ska organisationen endast ha fossilfria investeringar och kapitalplaceringar senast 2020.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen:

Biogas Öst
Ramböll Sverige AB
Uppsala Vatten och Avfall AB

Redan avklarad:

Sveriges lantbruksuniversitet
Uppsala kommun
Uppsala pastorat