B.7 Utmaning: Entreprenader upphandlade med fossilfritt och förnybart i arbetsmaskinerna

Vid antagande av utmaningen åtar sig organisationen att vid upphandling av bygg-, anläggnings- och driftentreprenader ställa krav på att ingående arbetsmaskiner ska drivas på fossilfri och förnybar energi till 75 % senast 2025. Senast 2030 ska andelen vara 100 %.

Villkor:

Utmaningen avser arbetsmaskinerna i entreprenadupphandlingar.

Med fossilfri och förnybar energi menas bioetanol (ED95/E85/75), biogas, biodiesel (HVO100, RME100 eller annan FAME100), el, vätgas eller andra bränslen gjord på förnybar råvara.

Medlemmar som antagit utmaningen

Akademiska hus, Besqab, Länsstyrelsen Uppsala län, Fresenius Kabi, JM Region Öst, Region Uppsala, Serneke, Skanska, SLU, Uppsala kommun, Uppsalahem, Vasakronan, Vattenfall Värme, Veidekke.

Medlemmar som antagit utmaningen med högre krav

  • Uppsala kommun – 100% 2027
  • Uppsalahem – 100% 2023