B.7 Utmaning: Entreprenader upphandlade med fossilfritt och förnybart i arbetsmaskinerna

Vid antagande av utmaningen åtar sig organisationen att vid upphandling av bygg-, anläggnings- och driftentreprenader ställa krav på att ingående arbetsmaskiner ska drivas på fossilfri och förnybar energi senast 2030.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen: 

Till tidigare målår:
Uppsala kommun till 2023
Sveriges lantbruksuniversitet till 2027

Till 2030:
Ihus
Länsstyrelsen Uppsala
NCC
Region Uppsala
Vattenfall Värme Uppsala