B.7 Utmaning: Entreprenader upphandlade med fossilfritt och förnybart i arbetsmaskinerna

Vid antagande av utmaningen åtar sig organisationen att vid upphandling av bygg-, anläggnings- och driftentreprenader ställa krav på att ingående arbetsmaskiner ska drivas på fossilfri och förnybar energi senast 2030.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen: 

Uppsala kommun till 2023
SLU till 2027
Vattenfall Värme Uppsala
Länsstyrelsen Uppsala
NCC
Region Uppsala
Ihus