A.1 Utmaning: Energieffektivisera med 30%

För att anta utmaningen ska organisationen energieffektivisera med minst 30 % per egen vald enhet senast 2030 (basår 2020).

Villkor:

Utmaningen avser all använd energi, inte endast köpt. Den som antar utmaningen väljer själva mot vilken enhet som effektiviseringen ska mätas (”per egen vald enhet”). Förslag på enhet är exempelvis kWh per producerad enhet eller kWh per kvadratmeter.

Målet på 30 % är satt för att ligga i linje med Uppsalas Klimatfärdplan.

Observera att utmaningen har basår 2020. Tidigare energieffektivisering kan ej tillgodoräknas.

Medlemmar som antagit utmaningen

AIX arkitekter, Besqab, Cytiva, Galderma, Gamla Uppsala Buss, JM Region Öst, Ramboll, Svenska Kyrkan - Uppsala pastorat, Tengbom, Thermo Fisher, Tyréns, Uppsala Arenor och Fastigheter, Vasakronan.