Utmaning 1: Energieffektivisera med 30 procent

För att anta utmaningen ska organisationen energieffektivisera med minst 30 procent per egen vald enhet senast 2030 (basår 2020).

Villkor:

Utmaningen avser all använd energi, inte endast köpt. Den som antar utmaningen väljer själva mot vilken enhet som effektiviseringen ska mätas (”per egen vald enhet”). Förslag på enhet är exempelvis kWh per producerad enhet, kWh per kvadratmeter eller per medarbetare.

Observera att utmaningen har basår 2020. Tidigare energieffektivisering kan ej tillgodoräknas i utmaning.

Konsulter och resursorganisationer ska för att klara utmaningen:

  • Erbjuda koncept/lösningar som bidrar till uppfyllande av utmaningen
  • Dela med sig av erfarenheter och delta aktivt i arbetet inom Fokusgrupp Energi