B.3 Utmaning: Fossilfritt och förnybart i upphandlade transporter med lätta lastbilar

För att anta utmaningen åtar organisationen sig att deras upphandlade transporter med lätta lastbilar är fossilfria och förnybara senast 2030.

Läs villkoren för att anta utmaningen (länk)

Vi antar utmaningen: 

Till tidigare målår:
IKEA till 2018
Uppsala kommun till 2023
Uppsalahem AB till 2023

Till 2030:
Biogas Öst
Region Uppsala
Returpappercentralen
Skanska Sverige AB
Uppsala universitet
Uppsala Vatten och Avfall AB
WSP