B.3 Utmaning: Fossilfritt och förnybart i upphandlade transporter med lätta lastbilar

För att anta utmaningen åtar organisationen sig att deras upphandlade transporter med lätta lastbilar är fossilfria och förnybara senast 2030.

Villkor:

I upphandlingar som genomförs från och med 2022 ska kravställning i upphandlingar leda till i medeltal minst 75 % fossilfrihet och från och med 2025 ska kravställning i upphandlingar leda till 100 % fossilfrihet.

Utmaningen innebär att själva bränslet i de upphandlade transporterna ska vara fossilfritt och förnybart. Med fossilfri och förnybar energi menas bioetanol (ED95/E85/75), biogas, biodiesel (HVO100, RME100 eller annan FAME100), el, vätgas eller andra bränslen gjord på förnybar råvara.

Medlemmar som antagit utmaningen

AIX arkitekter, Besqab, Cytiva, JM Region Öst, Region Uppsala, Serneke, Skanska, SLU, Uppsala kommun, Uppsalahem, Uppsala Vatten och Avfall, Vasakronan, Vattenfall Värme, Veidekke, WSP.

Medlemmar som antagit utmaningen med högre krav

  • Uppsala kommun 100 % 2023
  • Uppsalahem 100 % 2023