E. Övrig indirekt klimatpåverkan

Det finns fyra utmaningar att anta inom övrig indirekt klimatpåverkan.

Med indirekta utsläpp avses utsläpp som orsakas av en organisations aktiviteter, men från en utsläppskälla som inte ägs eller kontrolleras av organisationen själv. Indirekt klimatpåverkan kan vara både negativ och positiv.