Nyhet

Tema: Fokusgruppsledare i Klimatprotokollet

Publicerad: 5 maj 2022 Senast uppdaterad: 5 maj 2022

Fokus- och arbetsgrupperna är klimatprotokollets verkstad. Här sker det konkreta arbetet för att uppnå klimatmålet i grupper skapade och ledda av medlemmar. För att närmare förstå hur våra fokus- och arbetsgrupper fungerar har vi intervjuat ledarna för Fokusgrupp Energi samt Fokusgrupp Hållbara godstransporter, om deras roller och vad som kommer ut av arbetet.

Klimatprotokollet har i dagsläget fyra fokusgrupper: Klimatneutral byggnation och anläggning, Energi, Hållbara godstransporter och Jakten på plasten.

Fokusgruppsledarna är medlemsrepresentanter som tagit klimatledarskap. I rollen som fokusgruppsledare ingår att leda fokusgruppens arbete, säkerställa att gruppen ligger i framkant inom sitt område samt att se till att gruppen arbetar i linje med nätverkets framtagna klimatutmaningar. Arbetet sker i nära samarbete med processledningen och gruppens övriga medlemmar.

Vanligtvis leds Klimatprotokollets fokusgrupper av 2-3 personer från olika medlemmar. I en intervju med processledningen har fokusgruppsledare från grupperna Energi och Hållbara godstransporter delat med sig av sina tankar om arbetet. Att få möjligheten och lyfta frågor och påverka gruppens inriktning var faktorer som lockade till att anta rollen som fokusgruppsledare.

Maria 175.JPG - Det ger en chans att ta upp frågor till diskussion som jag stöter på i mitt arbete, där jag ser att fler behöver involveras eller att information behöver spridas för att öka kännedomen om en viss fråga, säger Maria Thomtén, som leder Energigruppen.

Rollen som fokusgruppsledare sammanträffar ofta med fokusgruppsledarnas arbetsuppgifter i den egna organisationen vilket gör det till ett naturligt steg att anta rollen.

 - Det liksom kom på köpet, säger Linnea Glemne (fd. Nedar) som också leder Energigruppen.

Till fokusgruppsledarnas uppgifter hör också att stötta medlemmarna i arbetet med klimatutmaningarna.

Martina 175.jpg - Vi tar kontakt med potentiella talare, föreslår vilka arbetsgrupper som kan bildas för att hantera specifika frågor och försöker lyssna in vad medlemmarna är intresserade av att använda tiden till, sammanfattar Martina Hedström, fokusgruppsledare för Fokusgrupp Hållbara godstransporter.

Utöver att planera, sätta tema och bjuda in till fokusgruppsträffar syns även fokusgruppsledarna som representanter för Uppsala klimatprotokoll externt. Rollen innebär stor möjlighet till att utöka sitt kontaktnät.

När frågan ställs vad fokusgruppsledarna anser att de får ut av sin roll som fokusgruppsledare är svaren positiva.

 - Den största vinsten är deltagandet i stort, att ha kontakt med aktörer i transportbranschen och få information om de utmaningar som de har och feedback på de initiativ som vi har tagit eller planerar att ta, förklarar Martina.

Linnea 175.jpg - Framtidstro! Det finns mer att göra, men här känner man att the decade of action är igång, fyller Linnea i.

Möjligheten att använda fokusgrupperna för omvärldsbevakning och för att få koll på saker som händer lokalt lyfts också som något värdefullt.

 - Det finns en stolthet av att ligga i framkant vad gäller samverkan, avslutar Marcus Nystrand, som ingår i den trio som leder Fokusgrupp Energi.

Läs mer om våra fokusgrupper och deras arbete.